Confreers

 

De titel van Confreer kan verleend worden aan Gildeleden, die vijf jaar als lid aanvaard zijn, die getuigen van een grote getrouwheid aan de Gilde en zijn tradities en die blijk geven van oprechte broederlijkheid.

De kandidaten tot titel van Confreer worden door de Eed voorgesteld op één der halfjaarlijkse Confreersvergaderingen.

Zij worden gekozen bij geheime stemming en met volstrekte meerderheid van de aanwezige Confreers.