Naamlijst van gekende Gildeleden van de Aloude St. Jorisgilde Gent

Nieuwe informatie mbt aloude gildeleden kan steeds doorgemaild worden naar:
etienne.dermine@skynet.be
   : Meer informatie te vinden in de gildebibliotheek van St.Joris Gent over desbetrefffend gildelid
Legende Referenties:  NOT-GH: De Notitien, annotaten, priviligien, fundatien ende eeden van het gulden van Ste. Jooris…… van Jacques Ghijs Gent,1733.  Handschrift
BRDC Bruno René de Cramer van Albert De Graeve, 2013
Dier.II Memoires sur la ville de Gand, Tome second, par Charles-Louis Diericx, Imprimerie P.F. de Goesin-Verhaeghe, Rue Haut-port,n°37, Gand, 1815 
Gen. Goeth.  Généalogie de la maison de Goethals anciennement Bonicolli, Seigneurs de Mude, de Nieuwelandt , etc … extraite du tome 6 des Archives généalogiques et historiques de la Noblesse de France, publié par M.Lainé, Paris, 1838
Gids-BB Gids voor de bezoeker van Bea Baillieul, Gent, 1987,
GSJ-MC:


    
De geschiedenis van het oude Sint-Jorisgilde te Gent van
J.Moulin-Coppens, Gent 1982 uitg. Hoste Staelens


Her "Het St.-Jorishuis aan de Vijfwindgaten" Tijdschrift GOV Heraut, Artikel van Luc Devriese 
SAG Stadsarchief Gent Ch = charrtercollectie nr…./ Jr=Jaarregister keure n°/ R=Reeks
Trio Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving - De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen van Paul Trio, Universitaire Pers Leuven,1993
UG-B hs n°x Universitaire bibliotheek Gent collectie handschriften nummer x
Vrij-GS: Vrijmetselaars in Gent in de 18de eeuw van Guy Schrans, Gent, 1997, Liberaal Archief
RvO 1788 Regel en de Ordonnantie uitg. bij Bernard Poelman, Hoogpoort in 1788
Jaar       Naam  lid    Voornaam                            Kommentaar Referentie
1369   Filips de Stoute   werd lid op 23.06.1369 GSJ-MC, p.35  
1380   Ackerman Franchoys opperdeken Jr.1381 bij Dier.II, p.465
1381   de Smet Jan lijnmakere (touwslager) Her. april 2010
1381   de Vriese Jan blaeuwere (blauwverver van textiel), guldebroeder, koning in 1385 SAG, Jr 1384-1385,§.28,r.en v.
1384 de Winter Pieter van Brugge SAG Ch.3
1384 Dotten Willem deken SAG Ch.3
1384 Sersanders Claus wapenmeester Dier.II, p.459
1384 Sersanders Jan wapenmeester GSJ-MC, p.19
1384   Van den Damme Arende clerc SAG Jr 1384-1385 f°28
1384   van Eecke Jan    SAG Jr 1384-1385 f°28
1384   van Eecke Robbrecht   SAG Jr 1384-1385 f°28
1385   van Lit Claeus klerk, meester van den engienen (schiettuigen) SAG, Jr 1384-1385,§.28,r.en v.
1391   de Wielmaecker Jan onderdeken in 1391 Dier.II, p.465
1391   Sersymoens Gerolf opperdeken in 1391 Dier.II, p.465
1399   Amelrick Pieter deken Dier.II, p.84
1406   van der Eecken Jan deken in 1406 SAG Jr.301/18/f.42v/11
1412   de Gruutere Baudin   SAG Jr.1412-1413 
1412   van Tempelsberghe Jacob deken in 1412-1413 SAG Jr.1412-1413 
1427   Boele  Symoen clerc in 1427 Dier.II, p.465
1428 van den Sucre Jean euverdeken, schepene van de Keure UG-B hs610
1428 van Maldeghem Jean Koning, schepene van de Keure UG-B hs610
1439 Bauwins Jan cnape vanden gulden  NOT-GH p.87
1439 Bollaert  Heyndric de priest vanden gulden  GSJ-MC, p.87
1439 de Clerc Lievin Deken van dengulde in 1439 GSJ-MC, p.87
1439   van Sycleers Jan koning van de St.Jorisgilde (1439-1443)    GSJ-MC, p.84 & Vrij-GS, p.363
1439 Vilain Adriaen bailliu van de gulden in 1439 GSJ-MC, p.87
1442 van der Haghe Jan deken Trio p.306
1450 Rindenhave Janne coninc Dier.II, p.85
1450 Valke Willem deken Dier.II, p.85
1454   den Saeyen Janne presbyter als cappelaen van de gilde (Jaer-tegister 1454,blad 61)  Dier.II, p.466
1454   Dhaenen Pieter (voor 1454 lid, was in 1454 reeds overleden, vermeld in Jaar-register van 1454) Dier.II, p.465
1459 Delvinc Guillielme presbyter Dier.II, p.460 
1461 Bellemacke Jehan UG-B hs610
1461 de Bode  Jehan de l'Ecluse UG-B hs610
1461 de Brevin Ector chevalier, bailli du pays de Waes jusqu'en 1491 UG-B hs610
1461 de Coninxlaut Louis UG-B hs610
1461 de Duuc Pierre UG-B hs610
1461 de Gand Jehan fils de Maitre Jehan UG-B hs610
1461   de Ketelbuetere Jehan chevalier et seigneur de la terre de Wassenhove à Eecloo UG-B hs610
1461 de Langhe Josse de Ninove UG-B hs610
1461 de Man Gilles UG-B hs610
1461   de Poelgheest Gerard messire UG-B hs610
1461 de Smet Josse UG-B hs610
1461 de Waeghals Pierre UG-B hs610
1461 Rym Jehan stedekiezer UG-B hs610
1461   Rym Philippe   UG-B hs610
1461 Steinaer Jacques chevalier, seigneur de Passchendaele, de schaghe et de Nelsele UG-B hs610
1461 Steppe  François UG-B hs610
1461 van den Berghe Olivier UG-B hs610
1461 van den Ducre Daniel UG-B hs610
1461 van Hertbuer Jehan chevalier et seigneur de la terre d'Ertbuer à Wetteren UG-B hs610
1468 Gheerts Pierre prêtre de St.Nicolas UG-B hs610
1473 de Rode (of van Rade?) Guillaume proviseerder en oud-deken UG-B hs610 &            GSJ-MC, p.21
1473 d'Hanins (Dannins) Raes UG-B hs610
1473 Taeye  Lievin schepene van de Keure in 1460 UG-B hs610
1477   de Bourgogne Philips heer van Bevere GSJ-MC, p.37
1477   Margaretha van York   Derde vrouw van Karel de Stoute GSJ-MC, p.38
1477   Maximiliaan van Oostenrijk   Keizer GSJ-MC, p.38
1477   van Cleve Adolf Adolf van Cleve was gehuwd met Anna van Bourgondië, dochter van Philips van Bourgondië GSJ-MC, p.38
1477   van Cleve Filips zoon van Adolf van Cleve GSJ-MC, p.38
1477   van Cruyninghen Jan heere van Pamele GSJ-MC, p.37
1477   van Nassau Enghelbeert II heere van Breda GSJ-MC, p.37
1477   van Trazengnies Jan capitain van Henegauwe GSJ-MC, p.37
1478   van den Bossche Lieven wijnmeter en schilder, eerste concierge van het St.Jorishof GSJ-MC, p.39 & 53
1481 de Vos Laureins Booghmakere; tweede concierge van het St.Jorishof GSJ-MC, p.53
1485 de Ghier Nicolas UG-B hs610
1485   van Maercke (= Van Marcke) Louis koning, schepene van de Keure in 1487 UG-B hs610
1486 van den Driessche Jean tailleur (sceppere), deken van de Jonge St. Jorisgilde UG-B hs610
1496 Denis Martin GSJ-MC, p.23
1496 Rogiers Jan GSJ-MC, p.23
1496 Romelius Hendric presbiter GSJ-MC, p.23
1496 Schollaerts Gillis GSJ-MC, p.23
1496 van Griemeghe  Jan presbiter GSJ-MC, p.23
1496 van Lathem Christoffel GSJ-MC, p.23
1497 Uutenhove Jan  Deken in 1497 GSJ-MC, p.107
1497 van den Brugghe Lieven knape vanden gulde van St. Jooris GSJ-MC, p.118
1497 van der Moere Claeys heuverdeken in 1497, voorschepen van de Keure  GSJ-MC, p.107
1499 Coustain  André zoon van Pierre Coustain, schilder aan het hof van Philippe le Bon  UG-B hs610
1500 de Dobbeleere Pieter  clerck van St. Jorisgilde van 1500 tot 1515  NOT-GH p.1
1500   de Grave Michael     NOT-GH p.1
1500   de Gruutere Philips  Meester   NOT-GH p.1
1500 de Mey Zeger  Bailiu in 1500  NOT-GH p.1
1500 de Scavere Pieter  onderdeken in 1500  NOT-GH p.1
1500 de Vriese Jan   NOT-GH p.1
1500 d'Hanins Gillis  onderdeken in 1525-26  NOT-GH p.1
1500 Donaes Lieven  Schepene van de Keure in 1516  NOT-GH p.1
1500   Filips I de Schone   schiet de koningsvogel van St.Joris in 1500 GSJ-MC, p.38 & 146
1500 Haesbijt Glaude   NOT-GH p.1
1500 Heye Laureyns   NOT-GH p.1
1500 Süucket Anthonis  Meester ; raeds ; overdeken in 1507-08  NOT-GH p.1
1500   Triest Joos  overdeken in 1500  NOT-GH p.1
1500 van Aelzere Gillis   NOT-GH p.1
1500 van Aelzere  Jan t’sente baef  NOT-GH p.1
1500 van den Houte Jan seigneur de Vleteren  NOT-GH p.1
1500 van Londerzeele Jacob   NOT-GH p.1
1500 Vrient Jan      NOT-GH p.1
1501 Can˙n Jan  meester   NOT-GH p.1b
1501   Clayssone  Omaer  Meester; raedt ordinaris in de Caemere van de Raede in Vlaenderen, Overdeken in 1501  NOT-GH p.1b
1501 de Buck Baudewyn  Coninck in 1501  NOT-GH p.1b
1501 de Grave Jan   NOT-GH p.1b
1501 de Ploügere Jan   NOT-GH p.1b
1501 de R˙ckere Rogier   NOT-GH p.1b
1501   d'Herde Lieven  schepene van Ghedeele in 1504; onderdeken in 1505  NOT-GH p.1b
1501   Everaerts Jacop     NOT-GH p.1b
1501 Lüpine Philips   NOT-GH p.1b
1501   Polet Pieter  balliu in 1501 en 1502  NOT-GH p.1b
1501 Sanders d’aüde Jan   NOT-GH p.1b
1501 van der Donckt Baüdin   NOT-GH p.1b
1501 van der Hoyen Pieter   NOT-GH p.1b
1501   van der Kenen Willem     NOT-GH p.1b
1501 van der Scüre Pieter  onderdeken in 1501-1504  NOT-GH p.1b
1501   van Pottelsberghe Lievin ruddere, ontfangher van vlanderen, heuverdeken in 1511 tot 1516  NOT-GH p.1b
1502   Bette (= Bets) Joos  overdeken in 1502-04  NOT-GH p.2
1502 Bootelin Guillaume UG-B hs610
1502 de Barvage Jean seigneur de Wyene UG-B hs610
1502   de Flandres Louis Seigneur de Praet UG-B hs610
1502   de Rycke Franchois  Meester   NOT-GH p.2
1502 de Tro˙ere Jan   NOT-GH p.2
1502 de Vechtere Joos   NOT-GH p.2
1502 d'Hulst Jean Pauwels UG-B hs610
1502 Impens Jan  Meester (Temmerman)  NOT-GH p.2 
1502   Malet Thomas seigneur de Berlette UG-B hs610
1502 Mattheeus Jean UG-B hs610
1502 Quaets  Jan  fg Gillis  NOT-GH p.2
1502 Sanders Jan  fg Jans  NOT-GH p.2
1502 Soete Anthonis   NOT-GH p.2
1502 van de Woestijne  Josse UG-B hs610
1502   van den Bossche Gheert     NOT-GH p.2
1502 van den Houcke Josse UG-B hs610
1502   van den Kerckhove Jan     NOT-GH p.7
1502 van den Walle Jean grand bailli de Courtrai UG-B hs610
1502 van der Asselt Jan   NOT-GH p.2
1502 van der Camere Henderic   NOT-GH p.2
1502 van der Eecken Jan  (drapier)  NOT-GH p.2
1502 van der Straeten Jan Meester; coninck in 1502  NOT-GH p.2
1502 van Ghistele Jacques seigneur de Duizele UG-B hs610
1502 van West Gheert   NOT-GH p.2
1503 Bosch Geeraerd   NOT-GH p.2b
1503   Boullijn Cornelis Coninck in 1503, Euverdeken in 1519 & 1520, Greffier van Vlaanderen  NOT-GH p.2b
1503   Buridaen Jan     NOT-GH p.2b
1503 Claus Elo˙  Bailiu in 1503  NOT-GH p.2b
1503 de Backere  Matthys   NOT-GH p.2b
1503   de Peystere Jan  onderdeken in 1523-24  NOT-GH p.2b
1503 de Poortere Baudin   NOT-GH p.2b
1503 de Untere Jooris   NOT-GH p.2b
1503 de Voghele Baudin   NOT-GH p.2b
1503 Impens Ogier  Meester, erfsscheedere (landmeter)   NOT-GH p.2b
1503 Manonuns Jeronimus   NOT-GH p.2b
1503 van der Eecken Jooris   NOT-GH p.2b
1503 Vitse Pieter   NOT-GH p.2b
1504 Charles Jacop   NOT-GH p.3
1504 Claeyssche (Cla˙sins) Dominicus  meester   NOT-GH p.3
1504 de Brune Gillis  ledertauwere  NOT-GH p.3
1504 de Paepe Pieter   NOT-GH p.3
1504 de Smet Joos  Bailliu in 1504  NOT-GH p.3
1504 de Vandere Elo˙  coninck in 1527  NOT-GH p.3
1504 Gh˙selins Pieter   NOT-GH p.3
1504 Sina˙ Jacop   NOT-GH p.3
1504   Triest Clays  Mer., ruddere, 's Heeren kiezer 1524, overdeken in 1523-24  NOT-GH p.3
1504 van den Bussche Janneken UG-B hs610
1504 van der Eecken Joos   NOT-GH p.3
1504 van Lombiese  Jacop  mer.; heere van Castere; conick in 1504   NOT-GH p.3
1504   van Mortainge  Floreyns     NOT-GH p.3
1505 Aelgoet Gillis  gheseyt Halsbergh (= Halsbeerch)  NOT-GH p.3b
1505 Daneels Jan  Coninc 1505-06; keyser van de gilde van 1507 tot 1524  NOT-GH p.3b
1505   de Bont Cornelis  (edelsmid)  NOT-GH p.3b
1505 de Cüpere Lowye   NOT-GH p.3b
1505 de Grave Gheert   NOT-GH p.3b
1505 de Smet Jooris  Bailliu van 1505 tot 1519  NOT-GH p.3b
1505 Temmerman Rogier   NOT-GH p.3b
1505   Uutenhove Cla˙s  Meester; raeds; overdeken in 1505-06  NOT-GH p.3b
1505 van der Wostynen Lieven   NOT-GH p.3b
1505 van Wambeke Joos  onderdeken in 1509-10  NOT-GH p.3b
1505 Vloeman Simon   NOT-GH p.3b
1505 Wittewrongele Adrian   NOT-GH p.3b
1506 de Budt Jacop   NOT-GH p.4
1506   de Commere Jacop     NOT-GH p.4
1506 de Dievele Jan   NOT-GH p.4
1506 de Lee Lievin   NOT-GH p.4
1506 de Vechtere Jooris   NOT-GH p.4
1506 Drabbe Jan  teninpotghieter  NOT-GH p.4
1506 Heye Careyns   NOT-GH p.4
1506   Uutenhove Jan  fs Jans  NOT-GH p.4
1506 van der Haeghen Joos   NOT-GH p.4
1507 Be˙art Jan   NOT-GH p.4b
1507   de Croock Jan     NOT-GH p.4b
1507 de Moor Jacop  mersenier  NOT-GH p.4b
1507   de Wülf Elo˙  (zilversmid)  NOT-GH p.4b
1507 Hallinck d’oüde Lievin   NOT-GH p.4b
1507   Toebast Lievin  Schepene van Ghedeele in 1512  NOT-GH p.4b
1507 van Coppenhole Pieter   NOT-GH p.4b
1507 van den Bossche Jan   NOT-GH p.4b
1507 van den Winckele Bertelmeeüs   NOT-GH p.4b
1507 van Dessele Gillis  coninck in 1509  NOT-GH p.4b
1507 van Provijn Adolf   NOT-GH p.4b
1508   Pien Lieven     NOT-GH p.5
1508 Sanders Jan  in de Veltstraete  NOT-GH p.5
1508 van Borsele  Francho˙s  Jonheer; heere van Cortrine; coninck in 1508   NOT-GH p.5
1508 van der Swalmen Cornelis  Schepene van Ghedeele in 1536  NOT-GH p.5
1508   van der Zichelen Filips bewoner van de Groote Zikkele  GSJ-MC, p.39
1508 ? van der Zichelen Pieter bewoner van de Groote Zikkele  GSJ-MC, p.39
1508 van Himpe Baüdewin   NOT-GH p.5
1508   van Sycleers Martin     NOT-GH p.5
1509   Bette (= Bets) Adrian     NOT-GH p.5b
1509 de Voghele Cla˙s  schepene van der Kuere in1524  NOT-GH p.5b
1509 de Wale  Willem   Mer rudder, heere van Axpoele, overdeken in 1521 en 1522   NOT-GH p.5b
1509 Diericx Pieter   NOT-GH p.5b
1509 van Ackere Jan   NOT-GH p.5b
1509 van de Velde Jacop   NOT-GH p.5b
1509 van der Swalmen Willem   NOT-GH p.5b
1509   van Hecke Jan     NOT-GH p.5b
1509 van Redulpue Charles   NOT-GH p.5b
1509 van Wedegrave Charles  heere van Landeghem; overdeken in 1509-10   NOT-GH p.5b
1509 Willemets Justaes   NOT-GH p.5b
1510 de Clerck Jacop   NOT-GH p.6
1510   Düllaert Paulus  (goudsmid)  NOT-GH p.6
1510 Hemelinck Franchois   NOT-GH p.6
1510 Lampsins Arnould UG-B hs610
1510 Manschip Gillis UG-B hs610
1510 Scive Joos   NOT-GH p.6
1510 van Bombale Vincent  coninck in 1511  NOT-GH p.6
1510 van den Bossche Gillis   NOT-GH p.6
1510   van den Kethulle  Philips  heere van d’Haverie, coninck in 1510; overdeken in 1533-34, schepene van ghedeele in 1520   NOT-GH p.6
1510   van der Gracht  Philips  heer van Melsene  NOT-GH p.6
1510 van Saemslach Jan  fg  Joos  NOT-GH p.6
1510   van Sycleers (= van Sucleer) Jan     NOT-GH p.6
1511 Claeys Jan  up den Cautere; onderdeken in 1511, 1516; 1527-29, Schepene van der Keure 1513 en 1516  NOT-GH p.6b
1511   de Gruutere Lieven  fg Jacobs  NOT-GH p.6b
1511 de Voos  Jan  fg Lievens  NOT-GH p.6b
1511   d'Herde Lieven  fg Lievens  NOT-GH p.6b
1511 Souvaige  Jan   Meester, raedt ons Ghenaedights heere; Heere van Stambeke  NOT-GH p.6b
1511 van der Brugghen Jan   NOT-GH p.6b
1511 van der Hüldt Gillis   NOT-GH p.6b
1511   van Hove Christoffels  schepene van Ghedeele in 1511 en 1523  NOT-GH p.6b
1511 van Noortsaute Daneel   NOT-GH p.6b
1511 van Seringhem Gillis   NOT-GH p.6b
1512 de Baeckere Ghyselbrecht   NOT-GH p.7
1512   de Buck Lieven  filius Baudewyns, Conick in 1512, onderdeken in 1543 -44  NOT-GH p.7
1512 de Stercke Jan  meester; schepene vander Kuere 1526  NOT-GH p.7
1512 de Voghele Danneel  Schepene van Ghedeele in 1512  NOT-GH p.7
1512 Moerslagh Jan   NOT-GH p.7
1512 Sanders  Jan  in den Papega˙  NOT-GH p.7
1512 van den Walle Jan  NOT-GH p.7
1513   Clayssone  Charles  Meester, raed: ontfanger generaal van subvetie van vlanderen, euverdeken 1527-29  NOT-GH p.7b
1513   Cleutrin Lieven Ontfangher van de stad gent  NOT-GH p.7b
1513   de Gruutere Joos     NOT-GH p.7b
1513   Everaerts Jan  meester ; raeds  NOT-GH p.7b
1513 Halinck Gillis   NOT-GH p.7b
1513   He˙man Jan  coninck in 1513 en 1514  NOT-GH p.7b
1513   Snouckaert Martin     NOT-GH p.7b
1513   Van Caudenhove Jan  Schepene van Ghedeele 1513  NOT-GH p.7b
1513 van de Velde Pauwels   NOT-GH p.7b
1514   Braem Pieter  hudevettere  NOT-GH p.8
1514 Damman Clays  fg Lievins; Schepene van Ghedeele in 1532  NOT-GH p.8
1514   de Brune Franchois  Meester; Schepene van Ghedeele in 1534   NOT-GH p.18
1514   de Croy Adriaen    GSJ-MC, p.151
1514 de Scheppere Jacop  schepene van Ghedeele 1633  NOT-GH p.8
1514 Hurme Arendt   NOT-GH p.8
1514 Uutenhove Jan  Schepene van der Kuere in 1514  NOT-GH p.8
1514 van Grijspeere (= Grysperre) Jan   NOT-GH p.8
1514 van Provijn Dominicus   NOT-GH p.8
1514   Wauters Jan     NOT-GH p.8
1515 Allart Jan   NOT-GH p.8b
1515   Bette (= Bets) Simon  heere van Bottele; stedehaudere, coninck in 1515  NOT-GH p.27
1515 Blomme Clays  schepene van Ghedeele 1515  NOT-GH p.8b
1515 Cüvillon Silvester  meester   NOT-GH p.8b
1515   de Croy Guillaume heer van Chièvres, eerste camerlinc ons gheduchtes heere GSJ-MC, p.152
1515   de Gruutere Philips Mer; ruddere, schepene van der Kuere 1517, overdeken in 1517 - 1518  NOT-GH p.8b
1515   de Lüchemborghs Grave van Gavere Jacques  heere van Fiennes, coninc in 1522-25, ke˙ser van 1525 tot 1532   NOT-GH p.13b
1515 de Mune Jan   NOT-GH p.8b
1515 de Smet Laureyns   NOT-GH p.8b
1515   Karel V   De toekomstige Keizer Karel wordt op 15.04.1515 lid van de St.Jorisgilde GSJ-MC, p.38
1515   Sersanders Jan     NOT-GH p.8b
1515   van der Sare  Den˙s  meester ; raeds  NOT-GH p.8b
1515   van Saemslach Jan  meer.; ruddere; schepene van Ghedeele in 1515; overdeken in 1525 tot 1526  NOT-GH p.8b
1516   Biese Clays     NOT-GH p.9
1516 Boneyn Cornelis GSJ-MC, p.26
1516 Claeys Charles GSJ-MC, p.26
1516 de Buck Jooris  clerck van St. Jorisgilde  NOT-GH p.9
1516   de Gruutere Ghysselbrecht  overdeken in 1530-31  NOT-GH p.9
1516 de Vettere Jacop   NOT-GH p.9
1516 Moerslagh Gillis  Mer; coninck in 1515 en 1516  NOT-GH p.9
1516 Rootbarde Joos   NOT-GH p.9
1516 van den Brande Franchoys  meester  NOT-GH p.9
1516 van der Vuchte Anthonis   NOT-GH p.9
1516 van Male Arent   NOT-GH p.9
1517   Borluut Simon     NOT-GH p.9b
1517   d'Hooghe  Lieven  Coninc in 1533 ; schepenen van ghedeele in 1549; onderdeken in 1547 tot 1551  NOT-GH p.9b
1517 Diericx Gillis  onderdeken in 1536  NOT-GH p.9b
1517 Goetghebeur Claude  schepene van der Kuere in 1517  NOT-GH p.9b
1517 Meirisonne Simon   NOT-GH p.9b
1517   van Hembyse (=van Imbiese) Willem  overdeken in 1536-37 en coninc in 1537  NOT-GH p.9b
1517 Wanzele Willem   NOT-GH p.9b
1517   Wilgiers Jos  meester   NOT-GH p.9b
1518 Bels Gillis   NOT-GH p.10
1518 Bernard S˙mon   NOT-GH p.10
1518 Bertram Pieter Coninc van St.Jorisgilde in 1518 en 1519  NOT-GH p.10
1518 Bornage Baüwyn   NOT-GH p.10
1518 de Baenst  Gillis  overdeken in 1535  NOT-GH p.10
1518 de Keve Hendericke   NOT-GH p.10
1518 de R˙ckere Jan  meester   NOT-GH p.10
1518   du Bois  Ma˙lliart  heere van Uytberghe  NOT-GH p.10
1518 Me˙evaert in de Belle Joos   NOT-GH p.10
1518 Moerlach Gillis UG-B hs610
1518   van Caudenhove Gherolf     NOT-GH p.10
1518   van Zandweghe Jacop  meester   NOT-GH p.10
1519   Bette (= Bets) Low˙s  s Heeren Kieser in 1537  NOT-GH p.10b
1519 de Buck Bauwen  Schepene van der Kuere in 1529, onderdeken in 1519-22   NOT-GH p.10b
1519 de Voghele Lieven Schepene van der Kuere in 1525  NOT-GH p.10b
1519   d'Herde Lieven  scrijnweerckern; Coninck in 1520  NOT-GH p.10b
1519 Heylinck  Augustijn   NOT-GH p.10b
1519   Quevijn Denijs     NOT-GH p.10b
1519 Schauteete Jan   NOT-GH p.10b
1519 van der Meulene Willem  NOT-GH p.10b
1519   van Ed˙nghe Omar     NOT-GH p.10b
1519 van Sickele Jacop  Meester   NOT-GH p.10b
1520 de Buck Simon  Coninc in 1535  NOT-GH p.11
1520 de Wale  Jacop  Scipman  NOT-GH p.11
1520 de Wethele Claes   NOT-GH p.11
1520 Passcharis Jan   NOT-GH p.11
1520 Steel Joos  clerck van 1520 tot 1529  NOT-GH p.11
1520 van den Briarde Lambrecht  meester   NOT-GH p.11
1520 van Leys Jan  Bailliu van 1520 tot 1542  NOT-GH p.11
1520 van Overbeke Joos   NOT-GH p.11
1520   van Wijchhuys Jan     NOT-GH p.11
1521   Ferdinand I   Ferdinand I toekomstige keizer van het Heilige Roomse Rijk; coninc in 1521 GSJ-MC, p.38
1521 Heurblock Jacob   NOT-GH p.11b
1521 Lippens Lieven   NOT-GH p.11b
1521 van Melle Jacop  coninck in 1534  NOT-GH p.11b
1522 Beyts Fredue  meester   NOT-GH p.12
1522 Blomme Lieven  meester, pensionaris in 1546  NOT-GH p.12
1522 de Bellemaecker Jan   NOT-GH p.12
1522 de Süttere Jan   NOT-GH p.12
1522 Miezone Lambrecht   NOT-GH p.12
1522 Nuet Lieven   NOT-GH p.12
1522 van der Zijpe Charles   NOT-GH p.12
1522 van Liekercke Anthone   NOT-GH p.17
1522 van Püthem Pieter   NOT-GH p.12
1523 de Baenst  Pauwels   NOT-GH p.12b
1523 de Cleerck Franchois   NOT-GH p.12b
1523 de Grave Jacop  Coninck in 1537  NOT-GH p.12b
1523 de Mey Jacop   NOT-GH p.12b
1523 Goetals Anthonis   NOT-GH p.12b
1523 Ne˙t Jan  meester   NOT-GH p.12b
1523 Sutterman Jan  schepene van Ghedeele 1523  NOT-GH p.12b
1523   Toebast Franscho˙s  vrij schipman van Ghendt  NOT-GH p.12b
1523 van Bommale Vincent  schepene van Ghedeele in 1523  NOT-GH p.12b
1524 Am˙s Hendrick   NOT-GH p.13
1524 Clayssone Niclaes   NOT-GH p.13
1524 de Cürte Jan  meester   NOT-GH p.13
1524 de Grave Arent   NOT-GH p.13
1524   de Scheppere Willem     NOT-GH p.13
1524 Snellaert Gillis   NOT-GH p.13
1524 Terleers Gh˙selbrecht  onderdeken in 1539-40; schepene van der Ghedeele in 1551  NOT-GH p.13
1524 van den Walle Jan   NOT-GH p.13
1525   de Backere  Jan     NOT-GH p.13b
1525 de Coninck Martin   NOT-GH p.13b
1525 de Provin Dominicus   NOT-GH p.13b
1525 Kerstemans Seger   NOT-GH p.13b
1525 Meussins Jan   NOT-GH p.13b
1525   Moeraert Lieven     NOT-GH p.13b
1525 Steür Jacop   NOT-GH p.13b
1525   van Caneghem Jan     NOT-GH p.13b
1525 van Eetvelde Adolf  heere van Saemslacht; coninck in 1525  NOT-GH p.13b
1526   Boele Sebestian  Meester, advocaet in den Raedt van Vlaenderen   NOT-GH p.14
1526   Borluut Jan     NOT-GH p.14
1526 de Backere  Lieven   NOT-GH p.14
1526 de Bytere Jan  der stede kiezer in 1531  NOT-GH p.14
1526   de Gruutere Charles  heere van Exaerde; schepene van der Kuere: 1552; overdeken in 1552  NOT-GH p.14
1526 de Rouc Joos   NOT-GH p.14
1526 Heindricx Jan   NOT-GH p.14
1527 Am˙s Jacop   NOT-GH p.14b
1527 de Costere Joachim  meester   NOT-GH p.14b
1527 de Vandere Gregorius   NOT-GH p.14b
1527 Feys Andries   NOT-GH p.14b
1527 Scheurman Gherolf   NOT-GH p.17
1527 van Redickhove Charles   NOT-GH p.14b
1528 de Block Jan   NOT-GH p.15
1528   de Pe˙stere Joos (= Josse)    NOT-GH p.15
1528 de Smet Lieven  Coninck in 1531  NOT-GH p.15
1528 Drossaert Pieter   NOT-GH p.20
1528 Heylinck  Arent  schepene van der Kuere in 1544  NOT-GH p.15
1528   van Crombrugghe Jooris     NOT-GH p.15
1528 van Crubeke Jan  Coninc in 1528 en 1530  NOT-GH p.15
1528 van den Walle Jan  fg Adrians  NOT-GH p.15
1528 van der Sare  Raphael  schepene van de Kuere in 1545  NOT-GH p.15
1528 van Quickelberghe Andries  NOT-GH p.15
1529   Cortew˙le Franchoys     NOT-GH p.15b
1529   Everwijn Francho˙s  schipper; onderdeken 1532-35; schepene van der Kuere in 1534  NOT-GH p.17b
1529 Ghyselins Joos   NOT-GH p.15b
1529 Hallinck de jonge Lieven   NOT-GH p.15b
1529   He˙man  Jan  witte leer  tauwere  NOT-GH p.15b
1529   van der Beke Gillis  coninck in 1529  NOT-GH p.15b
1529   van der Gracht  Wouter  heere van Schiervelde  NOT-GH p.15b
1529   van Maercke (= Van Marcke) Roelant     NOT-GH p.15b
1530   de Waele Adrian     NOT-GH p.16
1530   Ma˙aert Bauwin     NOT-GH p.16
1530 Meenseghers Ector   NOT-GH p.16
1530   Pauwels Jan     NOT-GH p.16
1530 Pien Lievin  Schepene van der Kuere 1530  NOT-GH p.16
1530 Sina˙ Jan   NOT-GH p.16
1530 Teerl˙nck Pieter  onderdeken 1530-31; schepene van der Kuere 1531  NOT-GH p.16
1530 van den Walle Jan  heere Vanderdowe  NOT-GH p.16
1530 van Verbeke Bauwin   NOT-GH p.16
1531 Be˙s Danneel   NOT-GH p.16b
1531   de Gruutere Jan  fgs Lievens  NOT-GH p.16b
1531 de Waele Govaert   NOT-GH p.16b
1531 Diericx Jan  fg Gillis  NOT-GH p.16b
1531   Toebast Pauwels  cooremeter  NOT-GH p.16b
1531 van der Asselt Lievin   NOT-GH p.16b
1531 van der Scheure Gh˙selbrecht   NOT-GH p.16b
1531 van R˙beke Jasper   NOT-GH p.16b
1532 Annaert   Jan  mer , rudder, heere van Liekercke, Coninc van St.Jorisgilde in 1532  NOT-GH p.17
1532 Baert Jan  meester   NOT-GH p.17
1532   Borluut Lieven     NOT-GH p.17
1532   de Stoppelaere Daneel     NOT-GH p.17
1532 Düllaert Lambrecht   NOT-GH p.17
1532   Maes Lauweryns     NOT-GH p.17
1532 van den Walle Joos   NOT-GH p.17
1533 Bezien Lievin   NOT-GH p.17b
1533   Borluut Adriaen     NOT-GH p.17b
1533 de Grave Pieter   NOT-GH p.17b
1533   de Pe˙stere Olivier     NOT-GH p.17b
1533   Rym Gheraert meester   NOT-GH p.17b
1533   van N˙eülande (= Nieuwelande) Pieter  meester, chirurgijn   NOT-GH p.17b
1533 Verrekins Jan   NOT-GH p.17b
1534 Blanquaert Michiel   NOT-GH p.18
1534   de Gruutere Jan  te Vaerenew˙ck  NOT-GH p.18
1534 de Leenheere Lievin   NOT-GH p.18
1534   de Scheppere Jan     NOT-GH p.18
1534 de Somere Jan   NOT-GH p.18
1534 de Witte Rogier   NOT-GH p.18
1534 van de Velde Re˙nier   NOT-GH p.18
1534 van den Walle Franchois   NOT-GH p.18
1534 van der Doest Hendr˙ck   NOT-GH p.18
1534   van Mortainge  Anthonis  heere van Eecke  NOT-GH p.18
1535 Broückaert Jan   NOT-GH p.18b
1535 Elüctein Lievin   NOT-GH p.18b
1535   Fransman Willem  meester   NOT-GH p.18b
1535   Lanchals  Pieter  heere van Olsene  NOT-GH p.18b
1535 Prijsbier Lievin   NOT-GH p.18b
1535 van Damme Adrian  onderdeken in 1545-46  NOT-GH p.18b
1535 van Le˙ns Bertelemeus  raeds  NOT-GH p.18b
1535 van Redickhove Jan   NOT-GH p.18b
1536 Claeyssche  Hector  meester  NOT-GH p.19
1536 Damman  Claes  fg. Claes; schepene van der Kuere in 1640; Clerck van St.Jorisgilde (1536-1542)  NOT-GH p.19
1536   de Baenst  Antheunis  fg. Roelands  NOT-GH p.19
1536 de Pr˙stre Yngelram   NOT-GH p.19
1536 Meüssone Jan   NOT-GH p.19
1536 van de Velde Jan   NOT-GH p.19
1536 van den Kerckhove Lievin   NOT-GH p.22
1536 van der Beke Bauwin   NOT-GH p.19
1537 Corbeel Joos  cnape  NOT-GH p.19b
1537 Damast Jooris   NOT-GH p.19b
1537 de Meuleneere Laure˙ns   NOT-GH p.19b
1537 d'Hanins Ywein   NOT-GH p.19b
1537 Heurblock Christoffels  meester   NOT-GH p.19b
1537 Seys Jan  fg Joos; meester, Schepene van der Kuere in 1637, onderdeken in 1537-38  NOT-GH p.19b
1537 van Belse Gillis   NOT-GH p.19b
1537 van der Belse Joos   NOT-GH p.19b
1537 van Hove Franchois   NOT-GH p.19b
1537 van Pollynckhove Danneel  Joncheer;  schepene van der Kuere in 1551    NOT-GH p.19b
1538 Büc  Pieter  fg Victoors  NOT-GH p.20
1538 Buridaen Anthonis  Joncheer  (in 1590 nog Proviseerder van de Gilde)  NOT-GH p.20
1538 Clayssone  Omaer  Coninck in 1538  NOT-GH p.20
1538 d'Hooghe  Michiel  onderdeken in 1558-59  NOT-GH p.20
1538 Steel Joos  proviseerder  NOT-GH p.20
1538   Triest Nicolaes  Jonheer, heere van Hauweghem, overdeken in 1544-45 en 1563-68  NOT-GH p.20
1538 van Biersbeke Philips    Jonheere, heere van Hester etc. ; overdeken in 1538  NOT-GH p.20
1538 van Crombrugghe Lieven   NOT-GH p.20
1538 van den Walle Oste  schepene van Ghedeele in 1538  NOT-GH p.20
1538   van der Straeten Seger     NOT-GH p.20
1538 Wasteels Jan   NOT-GH p.20
1539 de Brune Antheunis  onderdeken 1552 en 1553   NOT-GH p.27
1539 de Gruutere Jooris  Meester   NOT-GH p.20b
1539 de Luu Antheunis  Jonheer   NOT-GH p.20b
1539 De˙noot Antheunis   NOT-GH p.20b
1539   Stalpaert Pieter     NOT-GH p.20b
1539 van Auweghem Willem  NOT-GH p.20b
1539 van der Beken Michiel   NOT-GH p.20b
1539 van Overbeke Philips  Jonheere,  heere van Hester etc; overdeken in 1539   NOT-GH p.20b
1539   van Pottelsberghe Franchois  Mijnheer van Vinderhoute , heere van Meerentrede (= Merendree) etc.; coninck in 1540; overdeken in 1542-43  NOT-GH p.22
1540   Cabeliau Pieter  Schepene van der Kuere 1540, tresorier Ontfangher in 1542  NOT-GH p.21
1540 de Tolleneere  Laureyns  fg Lievene  NOT-GH p.21
1540 de Vos  Claes  fgs Thomas  NOT-GH p.21
1540 De˙nault  Jacop  fg Augustins  NOT-GH p.21
1540 Hesselin Jacop  Meester   NOT-GH p.21
1540   Triest Adrian  fg Adrians; schepene van der Kuere 1540  NOT-GH p.21
1540 van de Velde Paulus   NOT-GH p.21
1540 van den Houte Francho˙s  onderdeken in 1541-42  NOT-GH p.21
1540 van der Capelle Mijnheer   NOT-GH p.21
1540 van der Doüv˙e Mijnheer; overdeken in 1540-41   NOT-GH p.21
1540   van Heurne  Lievin  fg Lievens; schepene van der Kuere in 1550 en 1559  NOT-GH p.21
1540 van Schoubeke Anthuenis   NOT-GH p.21
1541 de Bil Joos  Meester; Coninck in 1541   NOT-GH p.21b
1541   de Gruutere Jan  meester, fg Joos   NOT-GH p.21b
1541 de Wees Jan   NOT-GH p.21b
1541   d'Oosterlinck Pieter  Me   NOT-GH p.26
1541 Everwijn Jan  fg: Hendrics  NOT-GH p.21b
1541 Heindricx Gerolf   NOT-GH p.21b
1541   Heyman Franchois     NOT-GH p.21b
1541 Se˙ssens Jan   NOT-GH p.21b
1541 van Greboval Florins  jonckheer, raed: D:k:m.  NOT-GH p.21b
1541   van Havere Franschois  ontfanger generael; coninck in 1549 ; onderdeken in 1554-55  NOT-GH p.21b
1541 van Pottelsberghe Jan  schepene van Ghedeele 1541  NOT-GH p.21b
1541   van Sche˙nes Jan  M: ; ghese˙t van Poucke  NOT-GH p.21b
1542   Cabeliau Jacop  Coninck in 1542; schepene van der Ghedeele: 1551  NOT-GH p.22
1542 de Ka˙e Coenraet   NOT-GH p.22
1542 de Moor Lievin   NOT-GH p.22
1542 Gilleman  Jacop  Meester, raed: D: K: M:   NOT-GH p.22
1542   Maria van Hongarije   De landvoogdes van de Nederlanden wordt lid de St.Jorisgilde GSJ-MC, p.38
1542 M˙te Lieven   NOT-GH p.22
1542 Sanders Jan  meester   NOT-GH p.22
1542   van Hembyse (=van Imbiese) Jan  fg Willems; jonckheer (proviseerder in 1576)  NOT-GH p.22
1542   van Laecke  Jan  secretaris van den Keure  NOT-GH p.22
1542 van Schoenhove Jacop  m:   NOT-GH p.22
1542 Yngelbrecht Willem   NOT-GH p.22
1543 Corbeel  Jan  cnape, fg Joos  NOT-GH p.22b
1543   de Blasere (= de Blazere ) Jan  meester;  raedt ’t Coninckx in de camere van raede van Vlanderen  NOT-GH p.22b
1543 de Waelwijck  Guillaume  ontfangher van Vlanderen  NOT-GH p.22b
1543 Haesbaert Jan   NOT-GH p.22b
1543 Stalpaert  Jan  fg: Pieters  NOT-GH p.22b
1543   Thienpont Joos  mer   NOT-GH p.22b
1543 van der Moere Joos clerck  NOT-GH p.22b
1543 van Driessche Jan   NOT-GH p.22b
1543 van Moerkerke Lowys   NOT-GH p.22b
1543 van Vaernewijck Willem   NOT-GH p.22b
1543 Verrekins d’aüde Jan   NOT-GH p.22b
1543 Vrient Philips   NOT-GH p.22b
1544 Biestman Pieter  Bailliu in 1545  NOT-GH p.23
1544   Borluut Franchois  Joncheer  NOT-GH p.23
1544 de Mey Adrian  Coninck in 1544  NOT-GH p.23
1544 de Müenic Cornelis  meester   NOT-GH p.23
1544   de Stoppelaere Gheraert     NOT-GH p.23
1544 d'Hanins Pieter  schepene van de keure 1571; onderdeken in 1571-72  NOT-GH p.23
1544 Serlambrechts Olivier   NOT-GH p.23
1544 van de Deele Everaert  NOT-GH p.23
1544 van der Beke Baltazar   NOT-GH p.23
1544   van der Hegghe Joos  bailiu in 1544  NOT-GH p.23
1544 van der Moere Pieter  clerck  NOT-GH p.23
1544 van der Vynckt Jan   NOT-GH p.24
1544   van R˙beke Adrian     NOT-GH p.35b
1545   Damman Jan   fg Jan; Joncheer; heere van Oomberghe, overdeken in 1554-56  NOT-GH p.28
1545 Damman Nicolaes   NOT-GH p.23b
1545   de Gruutere Adolf     NOT-GH p.23b
1545 de Poortere Jan   NOT-GH p.23b
1545 de Witte Willem   NOT-GH p.23b
1545 Malaert Philips   NOT-GH p.23b
1545 van Crombrugghe Jooris  fg: Jooris; schepene van der Kuere 1545; coninc in 1550  NOT-GH p.23b
1545 van Cuelene  Willem  coninck in 1545  NOT-GH p.23b
1545 van Provijn Lieven  Meester; advocaet; raed:   NOT-GH p.23b
1545 Vlam˙nck Baltazar   NOT-GH p.23b
1545 Volckaert Arent  bailliu van 1545-48  NOT-GH p.23b
1546 de Vriese Baltazar   NOT-GH p.24
1546 Drossaert Willem  clerck 1546-47  NOT-GH p.24
1546 Everwijn Charles  Onderdeken in 1561  NOT-GH p.24
1546 Francho˙s Gillis  Coninck in 1546  NOT-GH p.24
1546 Haesbaert Pieter   NOT-GH p.24
1546 Kethele (=van den Kethulle ?)  Guillaume   NOT-GH p.24
1546 Te˙mont Hendric   NOT-GH p.24
1546 van Hellewege Charles meester   NOT-GH p.24
1546   van R˙beke Adrian  bailliu van Ghendt  NOT-GH p.24
1546   van Steelant  Philips  meester, greffier van raed van vlaanderen, heere van ter Elst  NOT-GH p.24
1546   van Tessele Lieven  onderdeken in 1557  NOT-GH p.29b
1546 van Ymmersele Jan  Jonheer,  heere van Boedry; overdeken in 1546-47  NOT-GH p.24
1547   Borluut Joos  Meester; pensionaris van Gent; coninck in 1547   NOT-GH p.24b
1547   Braeckelman Michiel  Onderdeken in 1579 en 1580  NOT-GH p.33b
1547 Clayssone Hector  Meester   NOT-GH p.24b
1547 Heurblock Lowys   NOT-GH p.24b
1547 Schauteete Jan   NOT-GH p.24b
1547   van den Brande Jan  filius Franchois  NOT-GH p.24b
1547 van Euenijndonck Joos   NOT-GH p.24b
1547   van Grijspeere (= Grysperre) Arent Schepene van der Kuere 1547 en 1556  NOT-GH p.24b
1547 Vlam˙nck Denijs   NOT-GH p.24b
1548   de Baenst  Antheunis  Mer. ; ruddere, schepene van der Kuere in 1551; overdeken van 1548 tot 1551  NOT-GH p.25
1548   de Deurnagele  Jan  Joncheer, heere van Vro˙lant  NOT-GH p.25
1548 de la Verdière Jean seigneur de Péronne UG-B hs610
1548 de Schoenmaeckere Lieven   NOT-GH p.25
1548   de Succa Jan  Coninck in 1548  NOT-GH p.25
1548 d'Oignies de Lille Jean seigneur d'Estrées, licenciè és loi et protonotaire apostolique, frère de Ponttuis de Lalaing, chevalier de la Toison d'Or UG-B hs610
1548 Everwijn Omaer  fs Franchois; onderdeken 1575 -76; schepene van der Keure in 1574 -75  NOT-GH p.25
1548 Ganthuis Bertram UG-B hs610
1548 Heurblock Jacop   NOT-GH p.25
1548 Soete Ghele˙n   NOT-GH p.25
1548 van Beken Gillis  NOT-GH p.25
1548 van Crüüsen Joos   NOT-GH p.25
1548 van den Plassche Gillis   NOT-GH p.25
1548   van Tessele Hendrick     NOT-GH p.25
1548   van Vaernewijck Pieter  schilder  NOT-GH p.25
1549 de Buck Gillis  fs Symoens; Coninck in 1558  NOT-GH p.25b
1549   Doens Jan     NOT-GH p.25b
1549   Hessels (= Hessele) Jacop  Ms; procureur Generaal van Vlanderen in 1557 ; raed s’ Conincks  NOT-GH p.25b
1549 Hoste Pieter  bailiu van 1549 tot 1579  NOT-GH p.25b
1549   Lanchals Jooris  Jonheer; heere van Olsene   NOT-GH p.25b
1549   Seys Andries     NOT-GH p.25b
1549 Strüvinck Jacob   NOT-GH p.25b
1549   van Campen Cornelis     NOT-GH p.25b
1549 van der Beken Jacob  M:   NOT-GH p.25b
1549   van Sycleers (= van Sicleers) Lievin  fs Willems; schepene van der Kuere in 1549  NOT-GH p.25b
1550 Bauwins Pieter   NOT-GH p.26
1550 de Baes Jacques  joncheer   NOT-GH p.26
1550   de Pe˙stere Oste (= Othon)    NOT-GH p.26
1550 d'Hooghe  Arent  Onderdeken in 1550  NOT-GH p.26
1550 Fleüs Lievin   NOT-GH p.30
1550 van de Velde Pauwels  schepene van der Kuere in 1559; onderdeken in 1564-68   NOT-GH p.30b
1550   van den Kethulle  Jan schepene van der Kuere in 1550  NOT-GH p.26
1550 van der Beke Cornelis   NOT-GH p.26
1550 van Tessele Charles  onderdeken in 1577-78  NOT-GH p.26
1551 de Montingy Jacques seigneur de Noyelles UG-B hs610
1551   de Peystere Jan     NOT-GH p.26b
1551 Debbaut Jacob   NOT-GH p.26b
1551 Doens Lievin   NOT-GH p.26b
1551 Onssochte Joachim     NOT-GH p.26b
1551 Sersanders Jan   NOT-GH p.26b
1551 van Anshoorne Wautier   NOT-GH p.26b
1551 van den Winckele Pieter   NOT-GH p.26b
1551 Volckaert Arent  clerck van 1549-57  NOT-GH p.26b
1552 Bette (= Bets) Jan   NOT-GH p.27
1552   de Gruutere Joos  meester   NOT-GH p.27
1552 Diericx Gillis   NOT-GH p.27
1552 Oste Pieter Bailliu van de Gilde 1552-1557  NOT-GH p.27
1552 Pieters Philippe  meester   NOT-GH p.27
1552 van den Steenen Joos   NOT-GH p.27
1552 van der Beke Rogier   NOT-GH p.27
1552 van Deynse Franchois   NOT-GH p.27
1552 van Tessele Pieter   onderdeken in 1569-70  NOT-GH p.27
1552 Vijts Jooris fg Jooris  NOT-GH p.27
1553   Bette (= Bets) Jacques  Joncheer; heere van Angheresse; schepene; overdeken in 1569-73 en 1588-89  NOT-GH p.27b
1553   Borluut Adrian  Joncheer   NOT-GH p.27b
1553   Braeckelman Lieven  Onderdeken in 1562 en 1563  NOT-GH p.32
1553   de Bourgogne Adolf Joncheer; heere van Wackhene hooghbaillliu deser stede van Ghent; overdeken in 1553   NOT-GH p.27b
1553 Diericx  Martin meester   NOT-GH p.27b
1553 Hügaert Jacob   NOT-GH p.27b
1553   Ingelsbrecht Willem     NOT-GH p.27b
1553   Sersanders Nicolaes     NOT-GH p.27b
1553 Seys Joos   NOT-GH p.27b
1553 van der Sare  Petrus  meester   NOT-GH p.27b
1553 Vrecht Lieven   NOT-GH p.27b
1553 Vyckaert Joos   NOT-GH p.27b
1554   de Keyser Pieter     NOT-GH p.28
1554 de Kien Bauwin  onderdeken in 1582-84  NOT-GH p.28
1554 de Schuutere Jan   NOT-GH p.28
1554 Saequeloot  Joos  meester;  advocaet fiscael  NOT-GH p.28
1554 Seys Bauwin   NOT-GH p.28
1554 van Auweghem Lowys   NOT-GH p.28
1554 van Cauwerburch  Pieter  Joncheer ; heere van Oplintere,  schepene van der Kuere in 1554  NOT-GH p.28
1554 van Crombrugghe Denijs   in raet van Vlan. (1575)  NOT-GH p.28
1554 van den Poele Jan  raed ontfanger van extraordre  NOT-GH p.28
1554 van der Spürt Geert  meester; coninck in 1555   NOT-GH p.28
1555   de Croock Lieven   fg G˙oots  NOT-GH p.28b
1555   de Norman(d) Philips     NOT-GH p.28b
1555 Kevelere  Nicolaes  Me   NOT-GH p.28b
1555   Ta˙aert Lievin  onderdeken in 1573-74  NOT-GH p.28b
1555 van de Vivere Joos   NOT-GH p.28b
1555   van den Kethulle  Guillaume  joncheer; heere van den Assche; schepene van der Kuere in 1555   NOT-GH p.28b
1555 van Melle Franchois   NOT-GH p.28b
1555 van Wijchhuys Joos   NOT-GH p.28b
1555   We˙ns Jan     NOT-GH p.28b
1556 Braem  Philips d'Aude  NOT-GH, p.29
1556 Heylinck  Thomas   NOT-GH p.29
1556 Schauteete d'Aude Jan NOT-GH, p.29
1556   Snoucq Pieter     NOT-GH p.29
1556 van Brackele Joos    NOT-GH p.29
1556 van Braele Joos NOT-GH, p.29
1556 van Pestele Lieven  onderdeken in 1556  NOT-GH p.29
1556 van Schrijnes Jan  Me   NOT-GH p.29
1556 van Yesche ( = van Hiessche) Joos   NOT-GH p.29
1556 Verdebaüt Joos   NOT-GH p.29
1557 de Backere  Jan  fg Jan  NOT-GH p.29b
1557 de Keyser Danneel  eerste deürwaeder  NOT-GH p.29b
1557 de Weers Jan   NOT-GH p.29b
1557 Penneman Gillis   NOT-GH p.29b
1557 Stoop Jan  meester   NOT-GH p.29b
1557   Triest Jacques  msr; rüddere; overdeken in 1557-58   NOT-GH p.29b
1557 van den Broücke Jan   NOT-GH p.29b
1557 van den Winckele Lieven   fg Bertholemeus  NOT-GH p.29b
1557 van Hülse  Lieven   NOT-GH p.29b
1558   de Beaüfremez (= de Beaüfrenest)  Jan  Joncheer; heere van bossut oü ‘t schelde  NOT-GH p.30
1558 Heurblock Franchois bouckhoudere  NOT-GH p.30
1558 Heylinck  Lievin  deken van weverye  NOT-GH p.30
1558   le Cocq  Pieter  Meester, heere van Wülverghem, Groenhove, raedt: ende cmisar s’ Coninckx; procureur Generael in 1576   NOT-GH p.30 en 43
1558 Scheldevaert Jacques  clerck van 1558 tot 1585  NOT-GH p.30
1558 van de Velde Jos  NOT-GH p.30
1558 van den Bogaerde Bauwin   NOT-GH p.30
1558 van der Straeten  Seger  fg Jacobs  NOT-GH p.30
1558   van Vaernewijck Marcus geschiedschrijver, magistraat, proviseerder van de gilde GSJ-MC, p.28 & 71
1559   de Berghes Jean marquis de Berghes, grave van Avelhem GSJ-MC, p.158
1559   de Ste Aldegonde Philippe  Heere van Norcaermes GSJ-MC, p.158
1559   Filips II van Spanje   Inschrijving dd.23.07.1559 GSJ-MC, p.38 & 157
1559   Harduyn Thomas     NOT-GH p.30b
1559 Hassaert Pieter   NOT-GH p.30b
1559 Meganck Claes  Meester   NOT-GH p.30b
1559 Schauteete Joos   NOT-GH p.30b
1559   Triest Adrian schepene van der Kuere in 1559, overdeken in 1559-60  NOT-GH p.30b
1559   van Brackele Joos gheseyt van den Bossche, filius Joos; Coninck in 1559  NOT-GH p.30b
1559 van Deynse Antheunis  schepene van der Kuere: 1559  NOT-GH p.30b
1559   van Egmond Lamorael   prince de Gavere Conte degmond, heer van Fiennes Zotteghem, Coninck in 1561  NOT-GH p.158
1559 van Massevelde Jan   NOT-GH p.30b
1559   van Montmorency, graaf van Hoorn Filips Graaf van Hoorn, heere vanden lande van Nevele GSJ-MC, p.38 & 71
1559   van Wijchhuys Franchoys  Joncheer; capitein tegen de geuzen in 1572   NOT-GH p.30b
1559   van Zillebeke  Gh˙selbrecht  Joncheer;  gheseyt Taccoen  NOT-GH p.30b
1559 Vrancke Bethelemeüs   NOT-GH p.30b
1560 Cassier Maillaert   NOT-GH p.31
1560 de Ble˙e Justaes   NOT-GH p.31
1560   de Grave Guille  Joncheer; Coninck in 1560   NOT-GH p.31
1560   de Grave Jan  fg Jacobs  NOT-GH p.31
1560   de Gruutere Philips  Joncheer; heere van Hansbeke, Axpoele, etc., overdeken van 1577 tot 1581   NOT-GH p.34b
1560 de Smet Lieven   NOT-GH p.31
1560 Rijckaert  Jan  Coopman  NOT-GH p.31
1560 Strüvinck Gerard   NOT-GH p.31
1560   Triest Joos     NOT-GH p.31
1560   van Heurne Augustijn  greffier in den Raede van Vlaenderen  NOT-GH p.31
1560   van Nassau Willem Willem de Zwijger GSJ-MC, p.38 & 157
1560 Vijts Jooris   NOT-GH p.31
1560   Willem van Nassau  (Willem de Zwijger)   inschrijving op 23 juli 1559 GSJ-MC, p.38&157
1561   de Grave Jan  fg: Michiels  NOT-GH p.31b
1561   de Gruutere Charles  Jonheer; heere van Varenewijck   NOT-GH p.31b
1561   de Gruutere Jan  heere van Loovelde, overdeken 1561-62 en 74-75-76;  schepene van der Kuere in 1554  NOT-GH p.31b
1561 Jacquelot  Joos  meester;  advocaet  NOT-GH p.31b
1561 Toebast  Jan  fg: Lievins  NOT-GH p.31b
1561 van der Camere Hendrick  Joncheer  NOT-GH p.31b
1561 van Laecke  Livin   NOT-GH p.31b
1561 van Steelant  Herman schepene van der Kuere: 1561  NOT-GH p.31b
1561   We˙ns Adrian     NOT-GH p.41bis
1562   Baers Jan     NOT-GH p.32
1562   de Gruutere Antheunis  Joncheer; heer van Exaerde; schepene van de Keure in 1572   NOT-GH p.32
1562   de Peystere Jacob (= Jacques)    NOT-GH p.32
1562   Rijckaert  Joos     NOT-GH p.32
1562 van Cruibeke Jan  Coninc in 1563  NOT-GH p.32b
1562 van den Steenen Lievin  coninck in 1562  NOT-GH p.32
1562   van Hecke Franchois  Schepene van der Keure in 1573  NOT-GH p.32
1562 van Leeüwe Guilam   NOT-GH p.32
1562   van Tessele Lievin  meester; advocaet in raede van vlanderen   NOT-GH p.32
1563 de Deurnaghele  Jan  Joncheer; heere van Vro˙lant   NOT-GH p.32b
1563 de Rue  Jan  rüdder  NOT-GH p.32b
1563 Heurblock Jacob   NOT-GH p.32b
1563   Rym Gerard  raedts Conincks in den raede van Vlanderen  NOT-GH p.32b
1563   Triest Geeraert  Schepene van Ghedeele in 1563  NOT-GH p.32b
1563   van Seclyn Bapte     NOT-GH p.32b
1563 van Steelant Franchois   NOT-GH p.32b
1564 d'Aüwe Jan   NOT-GH p.33
1564 de Clerck Franchoys   fg Joos, Coninck in 1564  NOT-GH p.33
1564 de Groote Jan   NOT-GH p.33
1564   de Lespino˙  Charles  Raedt s’ Coninck etc  NOT-GH p.39
1564 Diericx Jooris Jan  NOT-GH p.33
1564 van Huückelghem Michiel  Schepene van Ghedeele in 1564 en 1573  NOT-GH p.33
1566 ? de Croy Philippe Lid van de Raad van Staten GSJ-MC, p.71
1566 Lievens Pieter   NOT-GH p.33b
1566 Petrins  Lievin   NOT-GH p.33b
1566 van Conincksdonck  Franchois  advocaet  NOT-GH p.33b
1566 van den Bossche Jacob   NOT-GH p.33b
1566 van der Burcht Pieter   NOT-GH p.33b
1566   van der Piet  Jooris  advocaet  NOT-GH p.33b
1566 ? van Zwichem Viglius Proost van St. Baafs,  Lid van de Raad van Staten  GSJ-MC, p.71
1567 Clyncke Rogier   NOT-GH p.34
1567 Hoste Jacques   NOT-GH p.34
1567 Noels Gillis   NOT-GH p.34
1567 Thiendrick Hendrick   NOT-GH p.34
1567 van Beerleere Jacques   NOT-GH p.34
1567 van de Vivere Joos   NOT-GH p.34
1567 van der He˙den Willem  Meester procureur  NOT-GH p.34
1567 van der Meulene  Franschois  Mgr. ; advocaet; raedt  NOT-GH p.34
1567 van Tessele Joos  taelman by der keuren  NOT-GH p.34
1567 Ve˙s Rasen   NOT-GH p.34
1568 Baers Nicolaes   NOT-GH p.34b
1568 Corbeel  Lievin  cnape, fg Jan  NOT-GH p.34b
1568 Feron Pauwels   NOT-GH p.34b
1568 Goetkindt Pauwels  backer  NOT-GH p.34b
1568 Prijsbier Jan  secretaris  NOT-GH p.34b
1568 van Cru˙beke Anthonis   NOT-GH p.34b
1568   van Deele Joos     NOT-GH p.34b
1568 van der Eecken Guillaume   NOT-GH p.34b
1568 van Steelant  Philips  raed s’ Conincks  NOT-GH p.34b
1569   de Gruutere Guillaume  Joncheer   NOT-GH p.35
1569 de Jonckheere Jan   NOT-GH p.35
1569   de Vos Pieter  Joncheer   NOT-GH p.35
1569 d'Hooghe  Ghile˙n  schepene van der Keure in 1583  NOT-GH p.35
1569 Martins  Lievin  advocaet in den rade van Vlandreen  NOT-GH p.35
1569   Me˙nkins Jan     NOT-GH p.35
1569 Moenens Lievins   NOT-GH p.35
1569 Triest Joos   NOT-GH p.35
1569   van der Gracht Francho˙s     NOT-GH p.35
1569 van Overwale Danneel   NOT-GH p.35
1570 de Cock Martin   NOT-GH p.35bis
1570 de Francke Bertholomeus   NOT-GH p.35b
1570 le Cock Martin   NOT-GH p.35b
1570 Mathei Dierick  meester; procureur   NOT-GH p.35b
1570   van Laecke  Jan     NOT-GH p.35b
1570 van Overwale Lievin   NOT-GH p.35b
1570 van Steerhem Jan   NOT-GH p.35b
1570   van Zillebeke  Jacques  Joncheer; gheseyt Taccoen; overdeken van 1590 tot 1592  NOT-GH p.45bis
1570 Vijts Jooris   NOT-GH p.35b
1571   Bette (= Bets) Jan  Joncheer, onderdeken in 1586-87   NOT-GH p.36
1571 Buntinck Jan   NOT-GH p.36
1571 de Groote Laureyns   NOT-GH p.36
1571   de Gruutere Charles  Joncheer; heere van Crovelde   NOT-GH p.36
1571 de Smet Willem  NOT-GH p.36
1571 van den Kethulle  Nicolaes  advocaet  NOT-GH p.36
1571   van Hulthem Adrian     NOT-GH p.36
1571 van S Cathele˙ne Laureyns   NOT-GH p.36
1571 van Tessele Livijn  meester; bailiu van Ste Baef  NOT-GH p.36
1572   Balbian Antheunis     NOT-GH p.36b
1572   de Gruutere Adolf  Joncheer  NOT-GH p.36b
1572 de Hertoghe  Cornelis  advocaet  NOT-GH p.36b
1572 de Kien Martin   NOT-GH p.36b
1572 Everaerts Jan   NOT-GH p.36b
1572 Heurblock Jacques   NOT-GH p.36b
1572 van den Buendere Martin   NOT-GH p.36b
1573   de Buck Jan     NOT-GH p.37
1573   de Coudenhove  Jan  Jonckheer; heere van Gentbrugge  NOT-GH p.37
1573 de Deckere Michiel   NOT-GH p.37
1573 Halinck Lievin   NOT-GH p.37
1573 Sandere Joos  Joncheer   NOT-GH p.37
1573   van Wijchhuys Antheunis  Schepene van Keure in 1600 en 1621  NOT-GH p.37
1573 Wauters Lievin   NOT-GH p.37
1574 Heylinck  Lievin   NOT-GH p.37b
1574 Lüenis Pieter   NOT-GH p.37b
1574 Petrins  Joos  advocaet in raede van Vlaanderen  NOT-GH p.37b
1574 Pieters M˙sael   NOT-GH p.37b
1574 van Auweghem Willem  NOT-GH p.37b
1574   van Hembyse Franscois  meester, proviseerder in 1574 en 1584   NOT-GH p.37b
1574 van Schoonhove Guillem  deürewaeder in 1603  NOT-GH p.37b
1575 Be˙s Erasmus   NOT-GH p.38
1575 d'Hooghe  Jan  fg Meester Lievins; Commis  NOT-GH p.38
1575 Pit  Lievin  meester; taelman by Ghedeele  NOT-GH p.38
1575 Rubbins Laureins  cnape van 1575 tot 1593  NOT-GH p.38
1575   van den Kethulle (of de la Kethulle) François  Jonckheer, heere van Rijhove  NOT-GH p.38
1575   van der Beke Jan  fg Lievins, eerste princelicke officier deser stede  NOT-GH p.38
1575 van der Beke Lauweryns   NOT-GH p.38
1576 Cats Charles pieters  Joncheer   NOT-GH p.38b
1576 Hebbe Charles   NOT-GH p.38b
1576 van der He˙den Pieter   NOT-GH p.38b
1576 Ysweert Jacques  Jonckheer   NOT-GH p.38b
1577   Croesins (= Croesens)  Cornelis  bailliu van zijne Majesteyt souveraine wetachtighe Caemere Van Vlaenderen  NOT-GH p.39
1577 de Gruutere Jacques   NOT-GH p.39
1577 Heindricx Henderick   NOT-GH p.39
1577 Meynken Jan   NOT-GH p.39
1577   Triest Frans  Jonckheer   NOT-GH p.39
1577   Triest Joos  Jonckheer; fs Joncheer Joos   NOT-GH p.39
1577 van den Cruce Pieter   NOT-GH p.39
1577 van Voterberghe Philips   NOT-GH p.39
1578   Pels Hendrick     NOT-GH p.39b
1578 Sanders Roeland  Jonckheer   NOT-GH p.39b
1578 Strüvinck Jan  Jonckheer   NOT-GH p.39b
1578   Ta˙aert Jan  fgs Lievins, schepene van keure in 1577   NOT-GH p.39b
1578 van Bekercke  Jan   NOT-GH p.39b
1578   van Hembyse Ro˙lant  Joncheer, secretaris  NOT-GH p.39b
1578 van Sevecotte Gheleyn   NOT-GH p.39b
1578 Ve˙ts Jooris   NOT-GH p.39b
1579 Albain Anthone   NOT-GH p.40
1579 de Backere  Laureins  heere van Overbroück  NOT-GH p.40
1579 de Rüddere Jan   NOT-GH p.40
1579 de Smet Gaudets   NOT-GH p.40
1579 Genevere George   NOT-GH p.40
1579 Note Victor  meester   NOT-GH p.40
1579   Stalins Gillis     NOT-GH p.40
1579   Stalins Hendrick  Meester; Heere van Stambeke; griffier in de raede van Vlaanderen   NOT-GH p.40
1580 Be˙ns Bauduin   NOT-GH p.44bis
1580 Coppens Franchois   NOT-GH p.40b
1580 Heurblock d’aüde Jacop   NOT-GH p.40b
1580 Pietersse Hendrick   NOT-GH p.40b
1580 Ronse Jan  meester; balliu van 1580 tot 1585 NOT-GH p.40b
1580   Sersanders Nicolaes  Joncheer   NOT-GH p.40b
1580   van de Vivere Jan  fg Rubberechts  NOT-GH p.40b
1580   Wijts  Gillis  Meester; raedtheere  NOT-GH p.40b
1581   de Gruutere Gedeon     NOT-GH p.41
1581 Roussel Passchier  NOT-GH p.41
1581   Stalins Jan     NOT-GH p.41
1581 van Brackele  Joos  raeds ’s Conincx  NOT-GH p.41
1581 van der Beke Cornelis   NOT-GH p.41
1581 van Hecke Philips   NOT-GH p.41
1581 Ve˙s Vracken   NOT-GH p.41
1582 Derreban Dominicus   NOT-GH p.41bis
1582 De˙naert Lucas   NOT-GH p.41bis
1582 Hillebertsse Wittaert   NOT-GH p.41bis
1582 van de Vivere Robert   NOT-GH p.41bis
1582 van der Looven Jan   NOT-GH p.41bis
1582 van Kerrebroück Baudewijn   NOT-GH p.41bis
1582 W˙tinck  Jan  Secretaris  NOT-GH p.41bis
1583 Blanquaert Gillis  procureur in den raede van Vlaanderen  NOT-GH p.42
1583 Blomme  Jan  secretaris  NOT-GH p.42
1583   de Burchgrave Danniel  meester; procüreur Generael  NOT-GH p.42
1583 Gossens Renier  onderdeken in 1595-96  NOT-GH p.42
1583 Heylinck  Lieven  schepene van Ghedeele in 1583  NOT-GH p.42
1583   Rooman Joos  meester  NOT-GH p.42
1583 van Bosschem Gh˙selbrecht   NOT-GH p.42
1583 van Brackele Joos Joncheer; overdeken van 1582 t/m 1585   NOT-GH p.42
1583 van den Eeckhaute Geerardt Joncheer   NOT-GH p.42
1583 van Hove Mattheus   NOT-GH p.42
1584 de Flandres  Jan  mr.; huüsier  NOT-GH p.42bis
1584 De˙noot Victoir  procureur  NOT-GH p.42bis
1584 Stalins Joos  amman (= meier)  NOT-GH p.42bis
1584 Symoens Thomas   NOT-GH p.42bis
1584 van der Burght Pieter  mr   NOT-GH p.42bis
1584 van der Camere Willem  advocaet  NOT-GH p.42bis
1584 van Hove Pieter  onderdeken in 1586-87  NOT-GH p.42bis
1585 de Rüddere Joos  cüpier  NOT-GH p.43
1585 de Rüddere Willem  meester   NOT-GH p.43
1585 Schoorman Thomas   NOT-GH p.43
1585 Symoens Jan  greffier van Lieütenant  NOT-GH p.43
1585 van Brandenburch Pieter  meester   NOT-GH p.43
1585 van Tieren Jan  meester   NOT-GH p.43
1585 van Yesche ( = van Hiessche) Joos  fg Joos  NOT-GH p.43
1586 Beeckaert Jan  Bailliu van de gilde van 1586 tot 1609; overleet in april 1609  NOT-GH p.48bis
1586 de Mangeleere Marcus   NOT-GH p.43bis
1586 De˙noot Martin   NOT-GH p.43bis
1586 van der Straeten Lievin   NOT-GH p.43bis
1586 van Hamme  Jacob  meester; advocaet in rade van Vlaanderen in 1593  NOT-GH p.43bis
1586 van Ydeghem d’aude Jan schepene van Ghedeele in 1586; onderdeken in 1588  NOT-GH p.43bis
1586 Volckaert Laureins  clerck van 1586-96  NOT-GH p.43bis
1586 Wandelaert Cornelis   NOT-GH p.43bis
1587   de Hertoghe  Cornelis  meester   NOT-GH p.44
1587 de Sommere Lowys  meester   NOT-GH p.44
1587   de Vriendt  Maximilaen  Joncheer; secretaris bij der keure  NOT-GH p.44
1587 Schauteete Joos  fg Joos  NOT-GH p.44
1587 Stalins Pieter   NOT-GH p.44
1587 van der Beke Adrian   NOT-GH p.44
1587 van der Est  Jan  eerste Deürwaedere  NOT-GH p.44
1587 van Maercke (= Van Marcke) Lievin   NOT-GH p.44
1587 van Maeyen Laureyns   NOT-GH p.45
1587 van Ydeghem Jan fg Jans  NOT-GH p.44
1588 Be˙ns Pieter   NOT-GH p.44bis
1588 de Beaumont Gillis   NOT-GH p.44bis
1588   de Norman(t)  Franchois  Joncheer; heere van St Aldegonde; Schepene van Ghedeele in 1588 en 1596  NOT-GH p.44bis
1588 de Wilde Olivier   NOT-GH p.44bis
1588 Haesaert Jan   NOT-GH p.44bis
1588 Kottijn  Jan  seecretaris  NOT-GH p.44bis
1588 Rooman Jan  meester  NOT-GH p.44bis
1588 Schoorman  Jan Baptiste  meester; pensionaris   NOT-GH p.44bis
1588 van den Eeckhaute Gillis  Joncheer; heere van Pumbeke   NOT-GH p.44bis
1588 van Ro˙en Fran Thomas  Joncheer; Schepene van Ghedeele in 1588   NOT-GH p.44bis
1588 van Walle Kaerle  NOT-GH p.44bis
1589 Allart Franchois  Joncheer   NOT-GH p.45 
1589 All˙nck Lievin   NOT-GH p.45
1589 de Beaumont Cornelis  onderdeken in 1589-90  NOT-GH p.50
1589 de Bock Jan   NOT-GH p.45
1589 Molines  Franchois  mr.; raet  s’ Con en ontfanger; onderdeken in 1591- 92  NOT-GH p.45
1589 Snoucq Marcus  coninck in 1609; onderdeken in 1597-98  NOT-GH p.45
1589 Soete Jan  Joncheer   NOT-GH p.45
1589 van den Hoek Pieter   NOT-GH p.45
1589 van Oorbroück Frans   NOT-GH p.45
1589   van R˙beke Jacques  Joncheer   NOT-GH p.45
1590 d'Aüwe Ghele˙n  fg Jans  NOT-GH p.45bis
1590 de Backere  Hans  Commys.  NOT-GH p.45bis
1590 de Vivere Jan   NOT-GH p.45bis
1590 Janssins Govaert   NOT-GH p.45bis
1590 Montebroück Jacques   NOT-GH p.45bis
1590 Smet Willem   NOT-GH p.45bis
1590 van den Casteele Marten   NOT-GH p.45bis
1590 van der Host˙ne N˙cla˙s  proviseerder in 1590,1598 en 1607  NOT-GH p.45bis
1590 van der Vesten Jan   NOT-GH p.45bis
1590 van Deynse Mattheus   NOT-GH p.45bis
1591 Blommaert Lucas  mr   NOT-GH p.46
1591 Bonne  Pieter  Cüpier (=cypier)  NOT-GH p.46
1591 Cornelis Adrian   NOT-GH p.46
1591 de Beer Adrian   NOT-GH p.46
1591 de Ble˙e  Jan  gaudtsmit  NOT-GH p.46
1591 Lichtaert Wittaert   NOT-GH p.46
1591 Schauteete Jacques   NOT-GH p.46
1591 van Brackele Joos  Mhr   NOT-GH p.46
1591 van den Winckele Jonas  Meester   NOT-GH p.46
1591 van der Meulene Mattheus   NOT-GH p.46
1592   Borluut Jacques  Joncheer;  heere van Schoonberghe; schepene van der Keure in 1592  NOT-GH p.47
1592 de Malines Jacques   NOT-GH p.47
1592   de Rodoan Philips  Mhr.;  rudder heere van Berleghem; overdeken in 1593  NOT-GH p.47
1592 Eeckman Hubrecht   NOT-GH p.47
1592 Everaert Geerard  NOT-GH p.47
1592 Gh˙seman  Jan  deurewaeder  NOT-GH p.47
1592 Lievins Lieven   NOT-GH p.47
1592 Marcille Jehan   NOT-GH p.47
1592 van Brandenburch Lucas  meester   NOT-GH p.47
1592 van Geldere Gillis  meester   NOT-GH p.47
1592 ? van Mansfeld Karel zoon van Pieter-Enrst van Mansfeld GSJ-MC, p.71
1593   Borluut Joos  heere van Boucle etc.  NOT-GH p.47bis
1593 Capproen Hu˙ghes   NOT-GH p.47bis
1593 de Castille Jan  Joncheer; Schepene van der Keure: 1593 en 1601  NOT-GH p.47bis
1593 Gh˙selman Franchois   NOT-GH p.47bis
1593 Nemegheer Lievin  Meester; onderdeken in 1593-94   NOT-GH p.47bis
1593 Stoop  Jan  procüreür  NOT-GH p.47bis
1593 van de Vivere Lievin   NOT-GH p.47bis
1593   van Havere Jan  heere van Walle, Schepene van der Keure in 1593, Schepene van ghedeele  in 1601   NOT-GH p.47bis
1593 van Herweghe Gheeraert   NOT-GH p.47bis
1594 Bonnewyn Jooris Cnaepe van de gilde van 1600 tot 1627, bewoner van het St.Jorishof GSJ-MC, p.175
1594   Cortew˙le Ghijselbrecht  rüddere; schepene van Ghedeele in 1594-95-96, Overdeken in 1594 tot 1596 en 1603-1605  NOT-GH p.48
1594 Damast Claude  fg Jor Geeraerts;  schepene van der Keure in 1594  NOT-GH p.48
1594 de Caesmaeckere Joos   NOT-GH p.48
1594 Mangeleere Marcus   NOT-GH p.48
1594 van den Bossche Thomas   NOT-GH p.48
1594 van den Heede Pieter  Jonckheer   NOT-GH p.48
1594 van Thielt Joos  conchierge in 1603  NOT-GH p.48
1594 Verrekins Joachem   NOT-GH p.48
1595 Bale Jooris   NOT-GH p.48bis
1595 B˙lam Albain   NOT-GH p.48bis
1595 de Gruutere Jacques   NOT-GH p.48bis
1595   de Rodoan Jan-Baptista Ruddere, heere van Bieze , Schepene van Ghedeele in 1603, schepene van de kuere in 1614, heuverdeken van 1614 tot 1620 GSJ-MC, p.175 &  NOT-GH p.52bis
1595 Masqüelier Robert  Jonckheer   NOT-GH p.48bis
1595   Pieters Gerard  meester   NOT-GH p.48bis
1595 Piraet Baptiste   NOT-GH p.48bis
1595   Stalins Jacques     NOT-GH p.48bis
1595 S˙m˙telle Franchois   NOT-GH p.48bis
1595 van der Nieüven Pieter   NOT-GH p.48bis
1595   van Steelant  Servaes  Joncheer;  raed: sconincx; overdeken van 1597 tot 1599  NOT-GH p.48bis
1595 van Sycleers (= van Secleers) Fransois  Joncheer;  heere van Godthem  NOT-GH p.48bis
1595 van Ydeghem de jonge Jan dheer   NOT-GH p.48bis
1596   de Gaüdissebois N˙claes     NOT-GH p.49
1596 de Hertoghe  Jacques  Jor   NOT-GH p.49
1596 Exarde Jan  Jo:   NOT-GH p.49
1596   Horenbault (= Hoorenbaüt?) Lucas meester; schilder NOT-GH p.49; GSJ-MC, p.168 & 174
1596   Rym Philipbert  Jor:,  heere van Bellem; Schepene van Keure in 1596  NOT-GH p.49
1596 van de Velde Bauwin   NOT-GH p.49
1596 van den Bogaerde Baudewyn   NOT-GH p.49
1596 van der Crayen Laureyns   NOT-GH p.49
1596 van Woestijne Maximiliaen  J: ; ruddere; heere van Beselare  NOT-GH p.49
1597 de Sücca Jacques  Joncheer; onderdeken in 1599  NOT-GH p.49bis
1597 Everaert Gheeraert  Clerck 1597-1617  NOT-GH p.49bis
1597 Hüüsman Adrian   NOT-GH p.49bis
1597 Praet Pieter   NOT-GH p.49bis
1597 van den Bossche Willem   NOT-GH p.49bis
1597 van der Oost Pieter   NOT-GH p.49bis
1597 van der Stoet Pieter   NOT-GH p.49bis
1597 van Hoobroeck Franchois   NOT-GH p.49bis
1597   van Steelant  Charles Joncheer;  ontf genael van oostvl  NOT-GH p.49bis
1598 Bilget Joos   NOT-GH p.50
1598 Charon Charles   NOT-GH p.50
1598 Ghoossens Abraam   NOT-GH p.50
1598   van der Haeghen Michiel  ontfangher  NOT-GH p.50
1598 van der Vette Jan   NOT-GH p.50
1598 Veerman Christoffels   NOT-GH p.50
1599   de Gruutere Philips  Jonckheer; heere van Exaerde  NOT-GH p.50bis
1599 de Scheppere Pieter  fg dher Gheraerts  NOT-GH p.50bis
1599 d'He˙e Lieven   NOT-GH p.55
1599 Rijckaert  Joos   NOT-GH p.50bis
1599 van Lanckere Andries   NOT-GH p.50bis
1599   van Seclyn Michiel  Jonckheer; schepene van der keure in 1607   NOT-GH p.50bis
1599 van Steengracht Justinus   NOT-GH p.50bis
1599 van Ydeghem Pieter Geeraert  dher   NOT-GH p.50bis
1600   Cabeliau  Denys  meester; advocaet in raed:  NOT-GH p.51
1600 de Witte Joos   NOT-GH p.51
1600 Gallis Franchois   NOT-GH p.51
1600 Ghevne Jacques   NOT-GH p.51
1600   Horenbault François schilder, zoon van Lucas Horenbault GSJ-MC, p.168
1600 Pien Remeeus   NOT-GH p.51
1600 Uütenpütte Jan   NOT-GH p.51
1600 van Braeckele Joos  overdeken van 1600 tot 1602  NOT-GH p.51
1600 van Riebeke Jacques   NOT-GH p.51
1600 van Wijchhuys Antheunis Jonckheer; Schepene van Keure in 1600   NOT-GH p.51
1600   van Ydeghem Gheraert  onderdeken in 1600-1601  NOT-GH p.51
1601   de Bavière Jacques (Jacobus) Joncheer, Schepene van ghedeele 1601   NOT-GH p.51bis
1601 de Clerck  Adrian  fg Martins  NOT-GH p.51bis
1601   Delvael Jacob  Schepene van der Keure 1601  NOT-GH p.51bis
1601 Hebberecht  Jacob  meester, secretaris bij der Keure  NOT-GH p.51bis
1601 Mast  Joos  fg Jacques  NOT-GH p.51bis
1601 van Cru˙beke Antheunis   NOT-GH p.51bis
1601 van de Saere Aendries  Schepene van ghedeele 1601  NOT-GH p.51bis
1601 van der Sare  Aendries Joncheer; Schepene van ghedeele 1601 en 1609  NOT-GH p.51bis
1601 van Pilssen Hendr˙ck   NOT-GH p.51bis
1602 de Cogghe Jan  mr secretaris van burchgravie  NOT-GH p.52
1602 d'Hertoghe Cornelis   NOT-GH p.52
1602 Martijn Gheleyt   NOT-GH p.52
1602 Moülin Joos   NOT-GH p.52
1602 Moülin Joos   NOT-GH p.52
1602 Ondermarck Jan   NOT-GH p.52
1602 Parmentier Franchois  schepene van de kuere in 1614, gedeele in 1617 en 1624  NOT-GH p.52
1602 van der Beke Pieter  schepen van der Kuere in 1610, Onderdeken van 1602 tot 1608, Deken in 1610  NOT-GH p.50bis
1603 Dal Gabriel   NOT-GH p.52bis
1603   de Buck Jan  meester   NOT-GH p.52bis
1603 Hüllenbüsch  Nicolaes  procureur in raedt  NOT-GH p.52bis
1603 Ne˙t  Joos  vrij schipman  NOT-GH p.52bis
1603 Stalins    Hendrick  raeds van haer hoogheden   NOT-GH p.52bis
1603   Triest Maximiliaen Joncher;  heere fgs Mhr Philips  NOT-GH p.52bis
1603 van der Vinckt Philips  fg Jans  NOT-GH p.52bis
1603 van der Vynckt Philips  fg Jans  NOT-GH p.52bis
1603 Wauters Cornelis  meester adv: in raede van Vlan.  NOT-GH p.52bis
1604 Codde Pauwels   NOT-GH p.53
1604 ? de Berlaymont Floris   GSJ-MC, p.71
1604 de Dijckere Jan  NOT-GH p.53
1604 Matte Pieter  meester   NOT-GH p.53
1604 Praet Nicolaes   NOT-GH p.53
1604 Rym  Philips  heere van Bellem  NOT-GH p.53
1604 Spillebaut Joos   mr   NOT-GH p.53
1604 van der Mandere Jan  Coninck in 1611  NOT-GH p.53
1604 van der Spetten Pieter  meester   NOT-GH p.53
1604 van Fonte˙ne pr   NOT-GH p.53
1604 Vilain Albijn   NOT-GH p.53
1605 Bornage Jooris   NOT-GH p.53bis
1605 Cochüüt Michiel   NOT-GH p.53bis
1605 Croone Guillaume  schepene van ghedeele in 1621  NOT-GH p.53bis
1605 de La Torre  Joos  mr.; advocaet  NOT-GH p.53bis
1605 Delvael Jooris  fg Jacobs  NOT-GH p.53bis
1605 van Brackele Joos   rüdder     NOT-GH p.53bis
1605 van Bracle  Joos  rüdder     NOT-GH p.53bis
1605 van der Fonteine  Jan  Capn.  NOT-GH p.53bis
1605 van der Haghens  Michiel  ontfangher  NOT-GH p.53bis
1605 van Melle Huges   NOT-GH p.53bis
1605 van Speeten  Cornelis  mr. advocaet  NOT-GH p.53bis
1606 de Backere Jan   NOT-GH p.54
1606 de Grave Jacques   NOT-GH p.54
1606   de Hellin  Robert  heere van Wassenhove; Schepene van Ghedeele 1606 en 1607, van de Keure in 1610; euverdeken van 1606 tot 1612  NOT-GH p.54
1606 de Wulf Andries   NOT-GH p.54
1606   de Zaman Jan  heere van poorte  NOT-GH p.54
1606 Elias Jooris   NOT-GH p.54
1606 Heylin  Robert  Jor:; heere van Wassenhove etc ;voorschepenen deser Stede van Ghent, overdeken in 1606-08  NOT-GH p.54
1606 Matton Anthone  Coninck in 1619 en 1620  NOT-GH p.54
1606 Soete Berths  schepene van ghedeele in 1617  NOT-GH p.54
1606 van Demse Mattheus   NOT-GH p.54
1606 van der Beke Raphael   NOT-GH p.54
1606 van der Marien Ghelein   NOT-GH p.54
1606 van der Speeten  Jan  meester; advocaet  NOT-GH p.54
1606 van der Stockt Pieter   NOT-GH p.54
1607   Borluut François  heere van Boücle, schepene van ghedeele in 1629, schepene van der keure in 1636, heüerdeken van 1629 tot 1635  NOT-GH p.54bis
1607 de Blieck Jan   NOT-GH p.54bis
1607   de Gruutere Ghyselbrecht (=Gilbert) Jor. heere van Loovelde  NOT-GH p.54bis
1607   Delvael Anthoine  fg dheer Jacobs  NOT-GH p.54bis
1607 d'Hanins Bavo   NOT-GH p.54bis
1607 Heylinck  Philips   NOT-GH p.54bis
1607   Rodrigues d'Evora Franco Ridder van de orde van Christus GSJ-MC, p.170
1607   Rodrigues d'Evora Simon Ridder en baron van Rodes GSJ-MC, p.170
1607 van der Vynckt Franchois  fg Philips  NOT-GH p.54bis
1607 van Redickhove Jooris  dheer  NOT-GH p.54bis
1608 Beerman Cristoffels  mr   NOT-GH p.55
1608 Damman Jan  Joncheer   NOT-GH p.55
1608 Damman Jan   NOT-GH p.55
1608 de Mangeleere Charles   NOT-GH p.55
1608 d'He˙e Lieven   NOT-GH p.55
1608 Gillis  Pieter  fg Pieters  NOT-GH p.55
1608 Heylinck  Thomas  advocaet secretaris  NOT-GH p.55
1608 Laecke Jan   NOT-GH p.55
1608 Schotis Jacques  Deken van 1627 tot 1632  NOT-GH p.55
1608   Triest Nicolaes  heere van Aüweghem; schepene van Ghedeele in 1608  NOT-GH p.55
1608 van Eeckhoute  Gillis  heere van Pümbeke, heuverdeken in 1613  NOT-GH p.55
1608 van Laecke  Jan  Joncheer   NOT-GH p.55
1608   van Ydeghem Jan  deken in 1609, schepene van ghedeele in 1619   NOT-GH p.55
1609   Baes Roeland Coninc van St.Jorisgilde in 1617, goudsmid  NOT-GH p.55bis
1609   de Sommere Pauwels  mr   NOT-GH p.55bis
1609 Hoentkens Louys  Bailliu van 1609 tot 1620  NOT-GH p.55bis
1609 Nevejans Jacques   NOT-GH p.55bis
1609 Snoucq Jacques  secretaris   NOT-GH p.55bis
1609   Triest Franchois  Jor., fg Jor Charles; heere van Raveschoot  NOT-GH p.55bis; GSJ-MC, p.175
1609 van Cotthem Pieter   NOT-GH p.55bis
1609 van Cotthem Pieter   NOT-GH p.55bis
1609 van den Eeckhaute Floris  heere van Eggremont (= d' Aigremont); schepene van Ghedeele 1609  NOT-GH p.55bis
1609 van Eeckhaüte  Floris  heere van Eggremont (= Aigremont?), Schepene van Ghedeele in 1609  NOT-GH p.55bis
1609 van Hansman  Charles  heere van Marcke, Schepene van Ghedeele in 1609  NOT-GH p.55bis
1609 Vilain Huges   NOT-GH p.55bis
1610 Arents Jan   NOT-GH p.56
1610 Brias Jan Odon   NOT-GH p.56
1610   de Blasere  Guille  heere van Hellebuis (= Hellebos), schepene van der Keure in 1622, heüerdeken van 1621 tot 1623  NOT-GH p.56
1610 del Poso Jooris Clercq, Coninck in 1610  NOT-GH p.56 & GSJ-MC, p.171
1610 Lettaert Jan  Meester,  schepene van Ghedeele in 1611, Deken van 1611 tot 1614  NOT-GH p.56
1610 Minnaert Lieven   NOT-GH p.56
1610 van Breüseghem Jacob  meester, docteur in de medecynen, schepene van de ghedeele 1628, schepene van de keure in 1639  NOT-GH p.56
1610 van den Eede Dominicus   NOT-GH p.56
1610 van der Beke Gillis  meester   NOT-GH p.56
1610 van Laerebeke Michiel   NOT-GH p.56
1610   van Nieülant Guislein  heere Lerberghe, schepene van ghedeele in 1621, schepene van der keure in 1627  NOT-GH p.56
1610 van Sevecotte Antheunis   NOT-GH p.56
1611 Laüttens Guillaume Emanuel  schepene van de kuere in 1614, Coninck in 1612 en 1614  NOT-GH p.56bis
1611 Moens  Pieter Commis., Proviseerder  NOT-GH p.56bis & GSJ-MC, p.171
1611 Pira Jan Baptista   NOT-GH p.56bis
1611 Praet Jan  docteür in de medecinen, schepene van ghedeele in 1622  NOT-GH p.56bis
1611 Suucet  Ogier  Mr,  Lieütenant Civil  NOT-GH p.56bis
1611 Vaentkens Jan  fg Jacques, Coninck in 1629 en 1633  NOT-GH p.56bis
1611   van Cazele Ghyselbrecht  amman (= baljuw?)  GSJ-MC, p.463 & NOT-GH p.56bis
1611 van den Broücke Jan mr.  advocaet  NOT-GH p.56bis
1611 van Melle Jan  fg Jans  NOT-GH p.56bis
1611 van Pütthem Abrahaam   NOT-GH p.56bis
1611 Varentkens Jan Proviseerder GSJ-MC, p.171
1612 de Jonghe Pieter   NOT-GH p.57
1612 de Wannemaecker Marcus  Clerck van 1618 tot 1628  NOT-GH p.57
1612 Herman Pieter   NOT-GH p.57
1612   Janssens Jacques  mr.   NOT-GH p.57
1612   Schoorman Karel  auditeur   NOT-GH p.57
1612 Th˙s  Guillaume  meester, docteur in de medicijnen,  schepene van der keure in 1630  NOT-GH p.57 & 79
1612 van Bürcht Pieter   NOT-GH p.57
1612 van de Casteele Melchior  Secretaris in 1621  NOT-GH p.57
1612 van der Vaeren Arnoult   NOT-GH p.57
1612 van Kerckhove Adrian   NOT-GH p.57
1612 van Maercke Lievin   NOT-GH p.57
1612 Viron Charles   NOT-GH p.57
1612 Wijnckelman Pieter   NOT-GH p.57
1613 Boisot  Jacques  Capitain  NOT-GH p.57bis
1613 Canis Nicolais  mre, advocaet    NOT-GH p.57bis
1613 Damman Nicolaes  fg Jor Jans, schepene van der keure in 1629 en 1624, heere van Hoorezele, heuverdeken in 1629  NOT-GH p.57bis
1613 de Keyser Jacques  Coninck in 1613 en 1616  NOT-GH p.57bis
1613 de Scheppere  Joos   NOT-GH p.57bis
1613 de Vischere Arnoult  overleden in 1648  NOT-GH p.57bis
1613 de Vos Mattheys  meester   NOT-GH p.57bis
1613 Piersene Abraham   NOT-GH p.57bis
1613 van Crombrugghe Lieven   NOT-GH p.57bis
1613 van der Camere Jan   NOT-GH p.57bis
1613 van Fonte˙ne Jacques  fg Dominici  NOT-GH p.57bis
1614 de Buck Baudwijn  overleden in 1631  NOT-GH p.58
1614 de Cuin d’oude Jan  meester   NOT-GH p.58
1614 Donnée Lion   NOT-GH p.58
1614   Janssens Govaert  meester   NOT-GH p.58
1614 Moens Philips  fg dheer Pieters  NOT-GH p.58
1614 Müsaert  Adrian  mre. advocaet in den raede van Vlan.  NOT-GH p.58
1614 Schotis Franschois   NOT-GH p.58
1614 Triest  Joos  rudder, heere van Lovendeghem, Ruddershove etcs., schepene van Ghedeele in 1616 en van der keure in 1627, heuerdeken van 1625 tot 1628  NOT-GH p.58 & p.64bis
1614   van Cazele Gheert  meester;  Lieütenant Civil   NOT-GH p.58
1615 Codde Lieven   NOT-GH p.58bis
1615 Finelli Berthelomees  Sr., Coninck in 1615  NOT-GH p.58bis
1615 Gillis Anthonis  fg dheer Pieters, Coninck in 1618  NOT-GH p.58bis
1615 Praet Niclais   NOT-GH p.58bis
1615 Stalins  Pieter  fg dheer Jacobs  NOT-GH p.58bis
1615 van Ackere Lieven   NOT-GH p.58bis
1615 van den Bossche  Adrian  procureur in raed: van Vlan  NOT-GH p.58bis
1615 van Speeten  Jan  meester, Secretaris, raet en pensionaris deser Stede   NOT-GH p.58bis
1615 van Ydeghem Geeraert  schepene van de kuere in 1615, Deken in 1615 en 1616  NOT-GH p.58bis
1615 Volbrant  Jacob  meester, adt   NOT-GH p.58bis
1616 Be˙dens Lieven   NOT-GH p.59
1616 Bogaerts Henderick   NOT-GH p.59
1616 Caulier Pieter   NOT-GH p.59
1616 de Bisschop  Philippe  fg Arnoülts, schepene van de kuere in 1617, procureur in den raed van Vlan.  NOT-GH p.59
1616   Janssens Pieter     NOT-GH p.59
1616 Lammens  Joos  fg Lievens  NOT-GH p.59
1616 Penneman Pieter  meester   NOT-GH p.59
1616 van Fonte˙ne Pieter   NOT-GH p.59
1616 van Laecke  Jan  heere van Gaüwe, ontfangher in 1625, bouchouder  NOT-GH p.59
1616 van Tessele  Lieven  Deken van 1617 tot 1624  NOT-GH p.59
1616 Waetens Jan   NOT-GH p.59
1617 Breem Jacques   NOT-GH p.59bis
1617 Chappelin Robert  wachtmeester dezer Stede  NOT-GH p.59bis
1617   de Hellin  Jan  heere van Wassenhove  NOT-GH p.59bis
1617 Deechbroot Gillis  schepene van der keure in 1625  NOT-GH p.59bis
1617 Slocket Lücas  meester   NOT-GH p.59bis
1617   Tuckschap Pieter  schepene van ghedeele in 1618  NOT-GH p.59bis
1617 van der Linden Jan   NOT-GH p.59bis
1617 van Haüte Jacques   NOT-GH p.59bis
1617 Verv˙ckt Frans   NOT-GH p.59bis
1618   Albrecht en Isabella   Aarsthertog, Inschrijving dd.14.09.1618 GSJ-MC, p.178
1618 Benchon Gislain GSJ-MC, p.175
1618 Coperman François  NOT-GH p.60
1618 Coppins Pieter GSJ-MC, p.175
1618 de Clippele Thomas  Coninck in 1625  NOT-GH p.60
1618 de Keyser Guillaume GSJ-MC, p.175
1618 Galle Jan  mre, schepene van de ghedeele in 1627, schepene van der keure in 1635 en 1645, Secretaris in 1648  NOT-GH p.60
1618 Granier de Jonghe Jacques  NOT-GH p.60
1618 Heylinck  Hübrecht   NOT-GH p.60
1618 Renchon Ghilain   NOT-GH p.60
1618 Triest  Frans  heere van Raveschoot  NOT-GH p.60
1618 van Daele Willem Advocaet  NOT-GH p.60 & GSJ-MC, p.175
1618 van der Meere  Gillis  fg Jor. Gillis, heere van Aspere en Z˙nchem, schepene van der keure in 1635  NOT-GH p.60
1618 van Kerckvoorde Lowys procureur in de raedt van Vlan  NOT-GH p.60 & GSJ-MC, p.175
1618 van Mere Gillis GSJ-MC, p.175
1618 van Wijchhuys Jan Proviseerder, Heere van Wychhuys GSJ-MC, p.175
1619   Borluut Jacques  fg Jor Jacques  NOT-GH p.60bis
1619 Britelli Oratio  Sr (= seigneur)  NOT-GH p.60bis
1619 de Neckere Bavo   NOT-GH p.60bis
1619 Lammens Jacques   NOT-GH p.60bis
1619 Sant Jacques   NOT-GH p.60bis
1619 Speeckaert  Michiel  Meester, advocaet in den rade van Vlan.   NOT-GH p.60bis
1619 van der Elst  Passchier  schepene van de keure in 1620, schepene van de ghedeele in 1630  NOT-GH p.60bis
1619 van der Hecke  Jan  Commis  NOT-GH p.60bis
1619 van Hoecke Lieven   NOT-GH p.60bis
1619 van Loo  Frans  fg Dominicus  NOT-GH p.60bis
1620 de Buck Cornelis   NOT-GH p.61
1620 Marsin Mijnheer den raedsheere   NOT-GH p.61
1620 Me˙naert Gillaeme  rüdder etc., schepene van de ghedeele in 1639 en van de keure in 1640  NOT-GH p.61
1620 van den Kerckhove Adrian   NOT-GH p.61
1621 de Beer Rochus   NOT-GH p.61bis & 67bis
1621 d'Haemere de Jonge Pieter   NOT-GH p.61bos
1621 Mu˙laert  Adrian  advocaet  NOT-GH p.61bos
1621 van der Beke Gillis  pr   NOT-GH p.61bos
1621 van der Varent Arnoült  advocaet  NOT-GH p.61bos
1621 van Rechem Jan  Bailliu  NOT-GH p.61bos
1621 van Sche˙nghen  Cornelis  heere van Engelbanst  NOT-GH p.61bos
1622 Beyne Francho˙s   NOT-GH p.62
1622 de Bock Jaspar  meester, overleden in 1622   NOT-GH p.62
1622 de Buck Bartholomeus  meester   NOT-GH p.62
1622 de Dobbele Pieter  Bailliu van 1622 tot 1634  NOT-GH p.62
1622 Dolme  fg Lievens  NOT-GH p.62
1622 Hullenbüsch Michiel  meester, procureur in den raedt  NOT-GH p.62
1622 Lettaert Pieter  schepene van de keure in 1640, Deken in 1639 en 1640  NOT-GH p.62
1622   Stalins Jan  schepene van der keure in 1623 en 1625  NOT-GH p.62
1623 Colbrant  Jacob  advocaet in den raede van Vlan.  NOT-GH p.62bis
1623 de Somere Lieven  Mr   NOT-GH p.62bis
1623 Hebberecht Gillis  fg dheer Jacobs  NOT-GH p.62bis
1623 Janssens Isacq   NOT-GH p.62bis
1623   Janssens Jan  fg: mre Govaerts  NOT-GH p.62bis
1623   Plumion Pieter  steenhauwer  NOT-GH p.62bis&71
1623 Somers Gerart Cnape GSJ-MC, p.196
1623 Somers Gerart Cnape GSJ-MC, p.196
1623 van den Broücke Adrian   NOT-GH p.62bis
1623 van der Mandere Adrian of Andries Secretaris  NOT-GH p.62bis & 67bis
1624 Praet Anthone   NOT-GH p.63
1624 van Fonte˙ne Dominicus   NOT-GH p.63
1624 van Overwaele  Pieter   NOT-GH p.63
1624   van Wijckhuys  Jan  fg  Jans, heere van Wyckhuüs, schepene van de ghedeele in 1636 en 1644  NOT-GH p.63
1624 Ververre Franchois  (= van der Verre Frans 1648?)  NOT-GH p.63
1625 Damast Guilliame  Secretaris  NOT-GH p.63bis
1625 Gillis Pieter  Deken in 1625 en 1626  NOT-GH p.63bis
1625 van Ackere Jan   NOT-GH p.63bis
1625 van Bogaerde Henderick   NOT-GH p.63bis
1625 van de Casteele Jaspar   NOT-GH p.63bis
1625 van de Plassche Bauduin   NOT-GH p.63bis
1625 van Haüte Omaer  heere van Philippyne  NOT-GH p.63bis
1625 Verlinden Jan   NOT-GH p.63bis
1626 Brüneaü Robert   NOT-GH p.64
1626 de Knu˙dt Guilliame  schepene van de ghedeele in 1628  NOT-GH p.64
1626 de Sommere Charles   NOT-GH p.64
1626 Sersanders Jan  schepene van der keure in 1637  NOT-GH p.64
1626 Simoens Jacques   NOT-GH p.64
1626 Speeck Jan  meester   NOT-GH p.64
1626 Vilain Daniel  Coninck in 1626  NOT-GH p.64
1627 de Casteckere Lou˙s  Coninck in 1627  NOT-GH p.64bis
1627 de Smet Lieven Cnaepe van 1628 tot 1638 GSJ-MC, p.196
1627 Delvael Frans  schepene van de ghedeele in 1629, schepene van der keure in 1636  NOT-GH p.64bis
1627   d'Hane Jacques     NOT-GH p.64bis
1627 d'Hont Maximilian  schepene van de ghedeele in 1636  NOT-GH p.64bis
1627   Rissoens Gilain  docteur in de medicijnen  NOT-GH p.64bis
1627 Triest  Jan Frans  rüddere heere van Raveschoot  NOT-GH p.64bis
1627 van der Beke Jan  commis, heere van Steenbeke  NOT-GH p.64bis
1628 Braem Charles   NOT-GH p.65
1628 de Croock Jan   NOT-GH p.65
1628 de Valckeneere Guilliame  meester   NOT-GH p.65
1628   de Wadripont  Jacques  schilcnaepe  NOT-GH p.65
1628 de Wannemakere Christian  Coninck in 1628  NOT-GH p.65
1628   Hesius  Octavio  readt S Coninxs auditeur  NOT-GH p.65
1628 Moeraert Jan Baptiste  Commis., Deken van 1633 tot 1638  NOT-GH p.65
1628 Triest  Joos rudder heere van Lovendeghem, Ruddershove etcs  heüerdeken  NOT-GH p.65
1628 van Damme Jacques   NOT-GH p.65
1628 van Ydeghem d’aude Jan  commissaris van 1631  tot 1640  NOT-GH p.65
1629   Audenrogghe Frans     NOT-GH p.65bis
1629 de Leghe Jan   NOT-GH p.65bis
1629 d'Hanes Lambrecht   NOT-GH p.65bis
1629 Everaert Everardus  Clerck van 1629 tot 1631, Greffier van 1632 tot 1658  NOT-GH p.65bis
1629 van Ackere Victoir   NOT-GH p.65bis
1629   van Hoorebeke Jacques     NOT-GH p.65bis
1629 Vernieuwen Jan  overleden in 1629  NOT-GH p.65bis
1629 Winnebroot Mattheus   NOT-GH p.65bis
1630 Bonne  Jacques  Capiteyn van de borghel˙cke wacht  NOT-GH p.66
1630 Boschman de Jonghe Franschois   NOT-GH p.66
1630   Bossier  Frans  heere van Wortinghem, raedt ordinaire van provincialen raede van Vlan.  NOT-GH p.66
1630 d'Amere Franchois  heere van den Driessche  NOT-GH p.66
1630 Goethals Joos   NOT-GH p.66
1630 Ondermarcq  Frans  procureur in den raed:  NOT-GH p.66
1630 van Hecke Lauwreins   NOT-GH p.66
1630 van Hüllebusch  Jacques  advocaet  NOT-GH p.66
1631 Bomble  Guillaume  mre,  schep. van ghedeele in 1630  NOT-GH p.66bis
1631 de Bock Jaspar  heer en mre raet S Conincks  NOT-GH p.66bis
1631   de Somere Jan  mr   NOT-GH p.66bis
1631 dü Be˙ne Franchois  schepene van der keure in 1631  NOT-GH p.66bis
1631 Hudgebaüt  Augustijn  Meester, advocaet   NOT-GH p.66bis
1631 Maseman  Lucas  procureur in den raedt  NOT-GH p.66bis
1631 van den Berghe Philips   NOT-GH p.66bis
1631   van Wynsberghe  Jan heer ende meester, raet ordinaire van provincialen raede van Vlan:  NOT-GH p.66bis
1631 Wijts  Cornelis  heere van Lembersche  NOT-GH p.66bis
1632 Bomble  Jan  greffier van de burchgrav˙e  NOT-GH p.67
1632 Brias Basilius  meester advocaet, erfachtigh ontfanger van Audenbürgh, heere van Peteghem  NOT-GH p.67
1632 de Smet Jacques   NOT-GH p.67
1632 de Sommere Lieven  mre.   NOT-GH p.67
1632 Nieülant Pieter   NOT-GH p.67
1632 Stalens  Jan  heere van Lembeke  NOT-GH p.67
1632 van der Hostyne Jan  meester,  advocaet in den raede van Vlan.  NOT-GH p.67
1633 Cocquüt Michiel   NOT-GH p.67bis
1633 de Mirlaen Jan   NOT-GH p.67bis
1633 de Rodoan  Charles Philippe  heere van Bottele etc:  NOT-GH p.67bis
1633 Lettaert Joos   NOT-GH p.67bis
1633 Minne Michiel   NOT-GH p.67bis
1633 Stauthals Joos  heere van den Hove, schepene van de keure in 1658 en 1659, Deken in 1650, en van 1652 tot 1659  NOT-GH p.67bis
1633 van Aüweghem Pieter  mr   NOT-GH p.67bis
1634 Baert  Frans  fg dheer Jans, schepene van der keure in 1635  NOT-GH p.68
1634 Bomble  Jacques  overleden in 1634  NOT-GH p.68
1634 Bossier Jacques  schepene van ghedeele in 1634  NOT-GH p.68
1634 de Dobbele Jan  schepene van ghedeele in 1645, Coninck in 1634  NOT-GH p.68
1634 de Suttere Charles  Bailliu van 1635 tot 1646   NOT-GH p.68
1634   van der Beke Adrian  mre   NOT-GH p.68
1635 Brant Joos   NOT-GH p.68bis
1635 Coppens Pîeter   NOT-GH p.68bis
1635 de Poortere Lieven  schepene van de ghedeele in 1635  NOT-GH p.68bis
1635 d'Hont Jacques   NOT-GH p.68bis
1635 Slu˙seman Loys   NOT-GH p.68bis
1635 Vaentkens Jan  fg Jans, schepene van de ghedeele in 1638, Coninck in 1635 en 1636  NOT-GH p.68bis
1635 van Haüte Dimue  rudder, heere van Philippyne  NOT-GH p.68bis
1636 de Scheppere Gillis   NOT-GH p.69
1636 d'Hauwe Bauduwyn   NOT-GH p.69
1636 Francheür Jan  procureur in den raedt   NOT-GH p.69
1636   Lanchals  Philips  rudder, heere van Olsene, heüerdeken in 1636 en 1637  NOT-GH p.69
1636 Minnaert Simon   NOT-GH p.69
1636 Praet Charles   NOT-GH p.69
1636 Soetaert Niclaes   NOT-GH p.69
1636 van der Hoüüen Frans   NOT-GH p.69
1637 Braem Gillis   NOT-GH p.69bis
1637 de Me˙er Franchois   NOT-GH p.69bis
1637 de Proüt Joos   NOT-GH p.69bis
1637 de Stoopelere  Philips  heere van Portese  NOT-GH p.69bis
1637 de Ta˙e Jacques   NOT-GH p.69bis
1637 de Witte Frans   NOT-GH p.69bis
1637 Matton  Raphael  Coninck in 1637 en 1637, Keyser van St. Jorisgilde van 1639 tot 1648  NOT-GH p.69bis
1637 Odemaer Jan  Secris., procureur in den raede van Vlan., Coninck in 1659  NOT-GH p.69bis
1637 van der Donckt Erasmus  meester advocaet in raed: van Vlan., Deken van 1641 tot 1646  NOT-GH p.69bis
1638 de Clerck Livien   NOT-GH p.70
1638 de Nijf Govaert   NOT-GH p.70
1638 de Norman  Jacques  rudder heere van Oselaere St Alegonde etc: ,schepene van ghedeele in 1637 van de keure in 1638, euverdeken van 1638 tot 1640  NOT-GH p.70
1638   Don Fernando van Oostenrijk Kardinaal-Infant  Kardinaal, Inschrijving dd.13.08.1638 GSJ-MC, p.190
1638 Ghu˙ns Pieter   NOT-GH p.70
1638 Goethals Jan   NOT-GH p.70
1638 Martens Jan   NOT-GH p.70
1638 Schollaert Pieter   NOT-GH p.70
1638 van Ketülle  Jan  heere van Volckeghem, schepene van der keure in 1636  NOT-GH p.70
1638 Wackens  Baüdwijn  meester,  advocaet in den raede van Vlan.  NOT-GH p.70
1639 de Keyser Jacques   NOT-GH p.70bis
1639 de La Veillette  Jan  dict Lavedüre  NOT-GH p.70bis
1639 Schotis Andries   NOT-GH p.70bis
1639 t' Sombre Gheert   Cnaepe van 1639 tot 1675  NOT-GH p.70bis
1639 Vaberick Henderick   NOT-GH p.70bis
1639 van der Haeghen Jacques   NOT-GH p.70bis
1639 van Ma˙enberghe Joos   NOT-GH p.70bis
1640   de la Motte  Philips  heere van Ingo˙eghem, Kerckhove etc., schepene van de keure in 1641, euverdeken van 1641 tot 1646  NOT-GH p.71
1640 van Daele Jan  mre, secretaris  NOT-GH p.71
1640 van der Co˙en Jacques   NOT-GH p.71
1640 van der Hamme˙e  Jan  procureur  NOT-GH p.71
1641 de Franche Frans   NOT-GH p.71bis
1641 de Keyser Nicolaes   NOT-GH p.71bis
1641 de Ruddere Guilme   NOT-GH p.71bis
1641 d'Hase Jasschut   NOT-GH p.71bis
1641 Hellynck  Thomas   NOT-GH p.71bis
1641 van Hecke Florent  vertreck u˙t deze Stede in 1641  NOT-GH p.71bis
1642 Cocquüt Frans   NOT-GH p.72
1642 de Smet Jan fg Guillaume  NOT-GH p.72
1642 Ke˙njaert Jan Bapta   NOT-GH p.72
1642 R˙ckaert Guille   NOT-GH p.72
1642 Schillewaert d’aude  Charles  procüreur  NOT-GH p.72
1642 Schotis Jacques   NOT-GH p.72
1642 van der Speeten  Jan  heere van Eeclo pensionaris deser Stede  NOT-GH p.72
1642 Waüters Cornelis  meester, secretrais van Schepen ghedeele  NOT-GH p.72
1643 Aerts Guillaume is overleden den 29 september 1644 in schutters camer sittende  op synen stoel aende taefel met andere Schutters sonder te weten van eenighe sieckte. god ghed˙ncke de Ziele GSJ-MC, p.206 & NOT-GH p.73
1643 de Cnu˙dt Guille   NOT-GH p.72bis
1643 Me˙ne  Jan Baptiste  heere van Vramdonck  NOT-GH p.72bis
1643 Vaentkens Guille   NOT-GH p.72bis
1643 van Mandere Cornelis   NOT-GH p.72bis
1643 van Oost Jan   NOT-GH p.72bis
1644 Basilius  Pieter  docteur in de medicijnen, schepene van de keure in 1645   NOT-GH p.73
1644 Hüyseman Louys   NOT-GH p.73
1644 Uütenhove  Charles  heere van der Gracht etc:  NOT-GH p.73
1644 van den Kerckhove Marcus  schepene van de ghedeele in 1647, Deken van 1647 tot 1649  NOT-GH p.73
1644 Wijts  Guillaume  heere van t’Lemberghe  NOT-GH p.73
1645 de Praet  Joos  procüreur by ghedeele  NOT-GH p.73bis
1645 Elias Adrian  mre,  heere van Alsgoet etc:, schepene van de ghedeele in 1653  NOT-GH p.73bis
1645 Stalins  Jan  fg Jan  NOT-GH p.73bis
1645 van den Haüte Frans   NOT-GH p.73bis
1645 van der Speeten  Simoen  heere van Eeckeloo, heere van Re˙aghe etc:  NOT-GH p.73bis
1646 de Lesenne  Jan  eersten deurewaeder van Raedt van Vlan.  NOT-GH p.74
1646 Gillis Jan   NOT-GH p.74
1646 Laüttens Marius  mre., Raedt en fiscael Generael  NOT-GH p.74
1646 Ma˙art  Bauduyn  Leütenant van de borghelycke wachte  NOT-GH p.74
1646 Nieülant Fredrick  heere van hooghcamere  NOT-GH p.74
1646 van de Putte Paules Jacques  schepene van ghedeele in 1649, deken in 1650  NOT-GH p.74
1646 van Hembiese  Jan  Sergeant major dser Stede  NOT-GH p.74
1646 Verhoüüen Frans  ( = van der Hoüüen Frans 1636?)  NOT-GH p.74
1647 de la Valette  Chevalier gentilhome de La bouc ..de Son  altesse Serenissime Loreyne  NOT-GH p.74bis
1647 Martens Jan  fg Jans  NOT-GH p.74bis
1647 Martens Melchior Antoniüs  heere van Busschaert vennestr. pottel…advocaet in den raede van vlan.  NOT-GH p.74bis
1647 Martens Pieter  meester, bacelier in beede de rechten   NOT-GH p.74bis
1647 van de Veste Marten  Bailliu van 1647 tot 1659  NOT-GH p.74bis
1647 van der Meeren Gillis  ruddere heere van Aspere en S˙nghem, Veerdeghem, heüerdeken in 1647 en 1648  NOT-GH p.74bis
1647 Vrombaült Gillis   NOT-GH p.74bis
1647 Wandele Joos   NOT-GH p.74bis
1648 de Casteckere Charles   NOT-GH p.75
1648 d'Oosterl˙nck Abraham  Deken in 1671  NOT-GH p.75
1648 van der Verre Frans   NOT-GH p.75
1648 van Hecke Florent   NOT-GH p.75
1648 van Wa˙enberghe Jooris   NOT-GH p.75
1649   d'Alegambe  Charles  rudder etc :, schepene van de keure in 1648 en 49, heüerdeken in 1649  NOT-GH p.75bis
1649 de Labie Philippe   NOT-GH p.75bis
1649 de Pouillon  Emmanuel Franchois  Capitain, Coninck in 1649, 1652 en 1653  NOT-GH p.75bis
1649 de Veerman Joos   NOT-GH p.75bis
1649 de Wagheneere Guilme.   NOT-GH p.75bis
1649 d'Hesius   Auditeur   NOT-GH p.75bis
1649 Fredericx Servaes   NOT-GH p.75bis
1649 Ingelbijn Jan Franchois  meester   NOT-GH p.75bis
1649 van den Kerckhove Deken van de gilde GSJ-MC, p.41
1650 de Keyser Cornelis   NOT-GH p.76
1650 de Keyser Kaerle  Coninck in 1650  NOT-GH p.76
1650 de Schoorman  Jan Kaerle  heüerdeken van 1650 tot 1654  NOT-GH p.76
1650   de Wadripont  Frans  heere van Wasseghem   NOT-GH p.76
1650 du Laüry  Augustin Jan  schepene van ghedeele in 1645  NOT-GH p.76
1650 Lalo Simon   NOT-GH p.76
1650 van der Haeghen Cornelis   NOT-GH p.76
1650 van Heurne Charles   NOT-GH p.76
1650 van Pütthem Abrahaam   NOT-GH p.76
1650 Venmeere Jan   NOT-GH p.76
1650 Verschrick Jan   NOT-GH p.76
1651 de Mey  Dominicus  schepene van de ghedeele in 1650  NOT-GH p.76bis
1651 de Rüddere Michiel  Coninck in 1651  NOT-GH p.76bis
1651 de Wulf Andries  schepene van ghedeele in 1643  NOT-GH p.76bis
1651 Heylinck  Thomas  heere van Spieckelen  NOT-GH p.76bis
1651 Stalens Joos  Deken in 1651  NOT-GH p.76bis
1651 Stekeldoorne David   NOT-GH p.76bis
1651 van de Casteele Philips   NOT-GH p.76bis
1651   van der Mandere Justus  procureur voor schepenen vander Keure  NOT-GH p.76bis
1651 van der Saeren Denijs Guillaume   NOT-GH p.76bis
1651 van Gost Jan   NOT-GH p.76bis
1652 de Casteckere Jan   NOT-GH p.77
1652 de Keyser Marme   NOT-GH p.77
1652 d'Hanens Theodoris   NOT-GH p.77
1652   d'Oosterlynck Bernard  secretaris, Coninck in 1657 en 1658  NOT-GH p.77
1652 Janssens Adrian  meester, advocaet   NOT-GH p.77
1652 Soetaert Joos   NOT-GH p.77
1652 van de Casteele Jaspar  meester   NOT-GH p.77
1652 van der Beke Alexander   NOT-GH p.77
1652 Westerhaüt Melchior   NOT-GH p.77
1653   Be(e)rnaert Philips  meester   NOT-GH p.77bis
1653 de Keyser Guillaume  meester advocaet in den raede van vlaanderen,  Schepene van de ghedeele in 1661  NOT-GH p.77bis
1653 de Preüt Joos  procureur voor schepenen van ghedeele  NOT-GH p.77bis
1653 Gillis Anthone  bouchouder, schepene van de keure in 1644, ontfangher van 1652 tot 1654  NOT-GH p.77bis
1653 Schellinck Jan  procüreur voor de voorseyde schepenen van gedeele  NOT-GH p.77bis
1653   van de Plassche Pieter     NOT-GH p.77bis
1653 van der Meeren Jan  heere van Yseghem  NOT-GH p.77bis
1653 van der Meeren Jan Bapta  schepene van ghedeele in 1670 en 1672  NOT-GH p.77bis
1654   Audenrogghe Aendries     NOT-GH p.78
1654 Braes Paülus Herman doctor   NOT-GH p.78
1654 de Castille Jan Baptisse  schepene van de ghedeele in 1658   NOT-GH p.78
1654 de Mortier Jan   NOT-GH p.78
1654 de Norman  Gillis  heere van Oselaere Herpelghem Ste Alegonde etc:  NOT-GH p.78 & UG-B hs610
1654 de Zeme  Jan  eersten deürewaerder van raede van Vlan.  NOT-GH p.78
1654   d'Hane Jan Baptisse  heere van Heüsdene (nvdr. waarschijnlijk dezelfde als d'Hane van 1661)  NOT-GH p.78
1654 Foncke Joannes   NOT-GH p.78
1654 Ondermarcq  Bertholomeus   NOT-GH p.78
1654 Thijs Pieter  Coninck in 1654 en 1655  NOT-GH p.78
1654 van Haüte Franchois   NOT-GH p.78
1654 van Risseghem Joos   NOT-GH p.78
1655 Darme Richart   NOT-GH p.78bis
1655 Impens Pieters  meester   NOT-GH p.78bis
1655 Matton  Frans postmeester, heere van Steenacker etc,  schepene van der keure in 1666, 1674, 1677 en 1680, Deken van 1668 tot 1670, Coninck in 1671 en 1672, vervolgens Coninck by continuatie van 1673 tot 1680  NOT-GH p.78bis, p.83bis, 87 e.v.
1655   Rodrigues de Vega  Lopo  (Lopez?) ruddere van t’ militaire ordre van St Jacob edelman vanden huyse van sijne Cos Majt van Spaignen heere van ter Salen etc:, heüerdeken van 1655 tot 1659  NOT-GH p.78bis
1655   Simoens Simoen     NOT-GH p.78bis
1655 van Ackere Pieter   NOT-GH p.78bis
1655 van Aüweghem Jan  schepene van de keure in 1657  NOT-GH p.78bis
1655 van den Bosch  Jan Charles  heere van Moessche Castuli  NOT-GH p.78bis
1655   van der Haeghen Pieter     NOT-GH p.78bis
1655 Vijlevens Laureyns  schepene van de keure in 1660  NOT-GH p.78bis
1655 Vrombaült Lieven   NOT-GH p.78bis
1655 W˙me Guillaume   NOT-GH p.78bis
1656 Briuüs Jan   NOT-GH p.79
1656 Cockuüt Pieter  Deken van 1681 tot 1683  NOT-GH p.79
1656 de Pouillon  Jan Geerart  mre , Licentiat in de rechten, ende onderballiu deser Stede  NOT-GH p.79
1656 Gillis Pieter   NOT-GH p.79
1656 Mendonck Gillis   NOT-GH p.79
1656 Mispreuve Jan  meester  NOT-GH p.79
1656 Seppa Pieter  Coninck in 1656  NOT-GH p.79
1656 Stoop Jacques  schepene van de ghedeele in 1654 en 1657, Deken van 1664 tot 1667  NOT-GH p.79
1656 van de Kerckhove Anthone   NOT-GH p.79
1656 van Deürne  Philips  meester,  advocaet in den raede van Vlan.  NOT-GH p.79
1657 Bogaert  Jacques  procureur in den raede van Vlan., Coninck in 1660  NOT-GH p.79bis
1657   Borluut Jan  fg mhr Jans, heere van Assenburch etc  NOT-GH p.79bis, 85 
1657 de Froye Noel  meester   NOT-GH p.79bis
1657 de Lenic Jan   NOT-GH p.79bis
1657 Fransman Jan Jacques   NOT-GH p.79bis
1657 Nicola˙ Jan Bapte   NOT-GH p.79bis
1657 Nieülant Laureyns   NOT-GH p.79bis
1657 Schaepelynck Jan   NOT-GH p.79bis
1657 van Beke Michiel   NOT-GH p.79bis
1658 Aertsens  Jacques  procureur bij ghedeele in 1682  NOT-GH p.80
1658 Boterdaele  Jacques  procureeur in den raede  NOT-GH p.80
1658 Caignaert Jan Bapte   NOT-GH p.80
1658   Danckaert Jan  (drukker)  NOT-GH p.80
1658 de Cock Jacques   NOT-GH p.80
1658 de Lee  Jacques  mre,  advocaet  NOT-GH p.80
1658 de Mey  Guillaume  mre., Licentiat in de rechten: ,schepene van de keure in 1657  NOT-GH p.80
1658 de Nilis  Laüreyns Anthoni  heere van Vrijlande  NOT-GH p.80
1658 d'Hase Passchier   NOT-GH p.80
1658 Minne Jan   NOT-GH p.80
1658 Sersanders  Giselbrecht  heere Nieuwenhove  NOT-GH p.80
1658 Snouckaert  Nicolaes  fg mhr Martens in Sijn Leven rüdder, heere van Somergem, heere van Schaüwenburch, Beke, heüerdeken van 1677 tot 1679  NOT-GH p.80 & 96bis
1658 van Elslant  Jan  fg Gillis  NOT-GH p.80
1658 van Hameye  Jan  procüreur  NOT-GH p.80
1658 van Santen Arnaüt   NOT-GH p.80
1658 van Vepre Jan   NOT-GH p.80
1658 Verdussen  Jacques  procureur in den raede  NOT-GH p.80
1658 Vermeere  Jan  fg Nicolaes  NOT-GH p.80
1659 Aertsens Jan   NOT-GH p.80bis
1659 Bültynck Jan  meester   NOT-GH p.80bis
1659 Dansaert Jaspar   NOT-GH p.80bis
1659   de Bourgogne Charles Guillaume François  Grave van Wackene, vrijheere van Bouchorst, van Vliet, Voorhaüte, Lathem, Lembeke, Winckele, Komme etc tweeden commissaris van Gent van Sijne Co. Majt. van 1661 tot 1664, heüerdeken van 1660 tot 1662  NOT-GH p.80bis
1659 de Meestere Jacques   NOT-GH p.80bis
1659 Florent  Adrian   NOT-GH p.80bis
1659 Florent  Thomas  Greffier van 1659 tot 1661  NOT-GH p.80bis
1659 Goetghebeür Jan  meester   NOT-GH p.80bis
1659 Lancksweert Charles   NOT-GH p.80bis
1659 Maes  Jan Bapte  Mr   NOT-GH p.80bis
1659 Merepoel Lieven   NOT-GH p.80bis
1659 Peeters Charles  heere van Wissenberghen  NOT-GH p.80bis
1659 Polyn  Jan   NOT-GH p.80bis
1659 Schamp Christian   NOT-GH p.80bis
1659 Serwaüters Frans   NOT-GH p.80bis
1659 van den Broücke Adrian  procüreür voor de Schepenen van ghedeele in 1668  NOT-GH p.80bis
1659 van Dürme Jacques  procüreur  NOT-GH p.80bis
1659 van Lanckere Andries   NOT-GH p.80bis
1659 Vyncke Lieven   NOT-GH p.80bis
1660   Ancheman Joos  schepene van der keure in 1679  NOT-GH p.81
1660 Arnaüt Jan  Bailliu van de gilde in 1660  NOT-GH p.81
1660 Barme RIchard  Deken van 1660 tot 1662  NOT-GH p.81
1660 de Mesmaecker de Jonghe Jeronimus    NOT-GH p.81
1660 de Reülx Jan Franchois   NOT-GH p.81
1660 de Rouck Pieter   NOT-GH p.81
1660   d'Hane Ferdinande  (nvdr. waarschijnlijk dezelfde als d'Hane van 1676)  NOT-GH p.81
1660 Huiseman Loys   NOT-GH p.81
1660 Matton  Pieter   NOT-GH p.81
1660 Schoorman Franchois  schepene van der keure in 1670  NOT-GH p.81
1661 de Norman  Ignace  heere van de Walle burge etc:  NOT-GH p.82bis
1661 de Stoppelaere Franchois   NOT-GH p.82bis
1661   d'Hane Jan Bapte  heere van Lüsbeke raedt ordinaire (nvdr. waarschijnlijk dezelfde als d'Hane van 1654)  NOT-GH p.82bis
1661 Hoochbroück Laure˙ns  Bailliu van 1661 tot 1667  NOT-GH p.82bis
1661 Matton  Pieter Louis  Coninck in 1661 en 1662  NOT-GH p.82bis
1661 Odemaer Pieter  mre, adt in den raede van Vlan. , schepene van de keure in 1681  NOT-GH p.82bis
1661 Stevens Aendries   NOT-GH p.82bis
1661 Triest  Theodor  heere van Ste Eloy, schepene van der keure in 1664 en 1674, heüerdeken van 1672 tot 1676  NOT-GH p.82bis
1661 van der Haeghen Lieven  mre ad: in raede van Vlan.  NOT-GH p.82bis
1661 van Rampelbergh Passchier   NOT-GH p.82bis
1662   Borluut Gerom  heere van Ste Denijs Boücle etc, schepene van der keure in 1675, heüerdeken van 1662 tot 1664  NOT-GH p.83bis
1662 Borluut Hender˙ck  heere van hoogherwaerden, mobüssine Schaübrouck, heüerdeken van 1665 tot 1668  NOT-GH p.83bis & 85
1662 Braes  Anthone  mre,  docteur in de medic˙nen  NOT-GH p.83bis
1662 Dansaert Gillis   NOT-GH p.83bis
1662 Der˙nck Maximilian  Greffier  NOT-GH p.83bis
1662 Vaernewijck Anthone   NOT-GH p.83bis
1662 van der Beke Charles   NOT-GH p.83bis
1662 van der Beke Guille  meester advocaet, heere vanden Driessche, Deken van 1672 en 1674, Coninck in 1663  NOT-GH p.83bis
1662 van Langermeersch Jan   NOT-GH p.83bis
1663 Baert Guilme   NOT-GH p.84
1663   d'Alegambe  Anthone  fg mhr Charles, heere van Bassinghien etc, schepene van ghedeele in 1665 en 1674, heüerdeken van 1669 tot 1671  NOT-GH p.84
1663 de Stoppelare  Danneel  heere van Bellebeerghe  NOT-GH p.84
1663 Janssens Abraham  mr  advocaet  NOT-GH p.84
1663   Neyt  Michiel  mr,  advocaet, raet ordinaire  NOT-GH p.84
1663 Nieülant Francho˙s  heere van Walle, schepene van der keure in 1674  NOT-GH p.84
1663 van der Donckt Franchois   NOT-GH p.84
1663 van Hecke Joos   NOT-GH p.84
1663 van Hostigne Jan  mr  advocaet  NOT-GH p.84
1663   van Saceghem  Jooris  Deken in 1663, Coninck in 1664 en 1665, dan Coninck by continüatie Sonder Schieten van 1666 tot 1670  NOT-GH p.84
1663 Weelaert Jan   NOT-GH p.84
1664 Allaert  Baltasaert Guillaume   procüreur in den raede  NOT-GH p.84bis
1664   Broückaert Adrian     NOT-GH p.84bis
1664 Cocquüt Pieter   NOT-GH p.84bis
1664 de Broück Adrian   NOT-GH p.84bis
1664 de la Motte  Claüde  fg Jor Philips in Sijn Leven heere van Ingo˙ghem, Kerckhove etc.  NOT-GH p.84bis
1664 Gansman Lucas   NOT-GH p.84bis
1664 Herman Paüwels  procureur bij der keüre  NOT-GH p.84bis
1664 Maes  Lucas  mr advocaet in den raede van Vlan.  NOT-GH p.84bis
1664 Meere de jonghe Pieter   NOT-GH p.84bis
1664 Ondermarcq Franchois  Greffier van 1664 tot 1684  NOT-GH p.84bis
1664   Picq: Geri  Mr   NOT-GH p.84bis
1664 Rombaüt Gillis   NOT-GH p.84bis
1664 Vaentkens Maxn   NOT-GH p.84bis
1664 van Aüweghem Jan   NOT-GH p.84bis
1664 van der Perre  Anthone  procüreür by Ghedeele  NOT-GH p.84bis
1664 van der Sluys Jacques   NOT-GH p.84bis
1664 Wagheneere Jacobus   NOT-GH p.84bis
1665 de Backere Melchior   NOT-GH p.85
1665 de Preüt Abraham Jacques  mre advocaet   NOT-GH p.85
1665 Hansman  Jan Jacques  heere van Brisende  NOT-GH p.85
1665 Praet Nicolaüs  bachelier  NOT-GH p.85
1665 Sandyck Guilliame   NOT-GH p.85
1665 Schoorman Guillaume Frans   NOT-GH p.85
1665 Sersanders  Charles Phle.  heere van Oxelaere, Cleenbrügge etc, Schepene van der keure in 1664  NOT-GH p.85
1665 Smaecke  Joos  meester  NOT-GH p.85
1665 Ste˙l  Franchois  mre, appothecaris   NOT-GH p.85 & 107
1665 van Damme Charles  procüreur  NOT-GH p.85
1665 van Damme Charles Frans  mre advocaet   NOT-GH p.85
1665 van Pütthem Jan Philippe  mre advocaet   NOT-GH p.85
1666 Be˙dens Franchois  procüreur  NOT-GH p.86
1666 de Block Jacques   NOT-GH p.86
1666 de Lege  Jacques  meester, adt:   NOT-GH p.85bis
1666 d'Hont de jonghe  Hendryck  advocaet, procureur in den raede van Vla¨n  NOT-GH p.85bis
1666 Gillis Justus   NOT-GH p.85bis
1666 Scherckelbaüt  Jaspaert  meester, adt:   NOT-GH p.85bis
1666 Ste˙aert Lievin   NOT-GH p.86
1666 van Botterdaele  Jacques  procureur  NOT-GH p.85bis
1666 van Damme Franchois  meester, adt:, Deken van 1675 tot 1677  NOT-GH p.85bis
1666 van der Saren Antheünis   NOT-GH p.85bis
1666 Wijnthiens Jan   NOT-GH p.85bis
1667 Clercke  Pieter  procüreur  NOT-GH p.87
1667 de Labie  Jan  procüreur  NOT-GH p.87
1667 de Preüt Guille  procüreur  NOT-GH p.87
1667 de V˙ncke Livinus   NOT-GH p.87
1667 d'Inghellijn Jan Franchois  Meester, advocaet  NOT-GH p.86bis
1667 Goetghebeür Joan Bapte  procüreur  NOT-GH p.87
1667 Schillewaert de Jonghe  Charmes  procureur by Ghedeele  NOT-GH p.87
1667 van de Waerhede Jacques   NOT-GH p.87
1667 van Ghelüwe Lou˙s   NOT-GH p.87
1668 d'Aesschoot Jacques   NOT-GH p.88
1668 de Cocq Pieter  Meester, adt    NOT-GH p.88
1668 de Mesmaecker Jeronimus   NOT-GH p.87bis
1668 d'Hauwe Baudu˙n  procüreür voor de voorse˙de heeren van ghedeele  NOT-GH p.88
1668 Doedens  Paülus Livinus  meester,  bacelier in de rechten  NOT-GH p.88
1668 Florent  Pieter  procureur van mijn edele heeren van Ghedeele  NOT-GH p.88
1668 Maurinse